RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Четвер, лютого 02, 2023

Спеціалізована вчена рада К 08.881.01

 

Відкриття спеціалізованої вченої ради у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту (наказ ВАК України № 598 від 16.10.2008 р.) стало знаковою подією в історії навчального закладу та дозволило вирішувати пріоритетне завдання – підготовку кваліфікованих кадрів для нашого інституту та вищих навчальних закладів України, які мають у цьому потребу.

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту вже багато років є центром Придніпровського регіону з підготовки спеціалістів з фізичної культури та спорту. Підготовка фахівців здійснюється шляхом здобуття вищої освіти в галузі фізичної культури і спорту та навчання в аспірантурі.

З 2008 року спеціалізована вчена рада К 08.881.01 проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальностями:

24.00.01 – олімпійський і професійний спорт;

24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

Робота спеціалізованої вченої ради сприяє підвищенню якості підготовки науково-педагогічних працівників Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту та інших вищих навчальних закладів всіх регіонів України, сприяє втіленню результатів сучасних наукових досліджень у сферу фізичної культури і спорту та піднесенню престижу спорту на світовому рівні.

Оголошення про захист:

  • Про захист
  • Про приняття до захисту

Захист дисертації Гунченка Валерія Віталійовича

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.881.02 Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту повідомляє, що 27 січня 2022 року о 11.00 відбувся захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Гунченка Валерія Віталійовича на тему "Структура та зміст спеціальної фізичної підготовки спортсменів у пляжному волейболі на етапі підготовки до вищої спортивної майстерності" з галузі знань 01 «Освіта», за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт». Захист проходив за адресою: кім. 20, навчальний корпус № 1, 10, вул. Набережна Перемоги, м. Дніпро.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація дисертації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертаційна робота

Відгук офіційного опонента I

Відгук офіційного опонента II

Зовнішні відгуки на дисертаційну роботу

ZOOM ID: 257-655-4990 для підключення до захисту

Інформація про захист

Висновок наукового керівника

Відео захисту дисертаційної роботи

Аудіозапис захисту дисертаційної роботи

Захист дисертації Олійник Ірини Сергіївни

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.881.02 Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту повідомляє, що 27 січня 2022 року о 13.00 відбувся захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Олійник Ірини Сергіївни на тему "Підвищення ефективності змагальної діяльності кваліфікованих волейболісток шляхом оптимізації психологічного клімату команди" з галузі знань 01 «Освіта», за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт». Захист проходив за адресою: кім. 20, навчальний корпус № 1, 10, вул. Набережна Перемоги, м. Дніпро.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація дисертації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертаційна робота

Відгук офіційного опонента I

Відгук офіційного опонента II

Зовнішні відгуки на дисертаційну роботу

ZOOM ID: 257-655-4990 для підключення до захисту

Інформація про захист

Висновок наукового керівника

Відео захисту дисертаційної роботи

Аудіозапис захисту дисертаційної роботи

 

-