RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Середа, травня 25, 2022

1-й рівень. Загально-освітні дисципліни (для всіх ОП)

№ з/р

Назва дисципліни

Назва навчально-методичного забезпечення

Посилання

Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1

Історія і культура України

 

Лекційне забезпечення

1. Корогод Л.П. Методичні рекомендації з курсу «Історія України». – Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2013. – 173 с.

Практичні заняття

1. Корогод Л.П. Україна в роки Другої світової війни: Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу «Історія і культура України» для студентів ступеня освіти «Бакалавр» / Дніпро: Вид-во ПДАФКіС, 2017. – 60 с.

Самостійна робота

Корогод Л.П., Жавгурьян П.В. Історичне краєзнавство у системі підготовки спеціалістів галузі фізичної культури і спорту: науково-методичні рекомендації. – Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2013. – 63 с.

2

Українська мова за професійним спрямуванням

 

Практичні заняття

1. Кравченко А.В. «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів вишів фізкультурно-спортивного профілю. Навчально-методичний посібник / Дніпро: ПДАФКіС, 2018. – 167 с.

 

Кравченко А.В. Складні випадки правопису та синтаксичні засоби у професійному спілкуванні. Навчальний-методичний посібник з «Української мови (за професійним спрямуванням)». – Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2013. – 53 с.

Самостійна робота

1. Кравченко А.В. «Самостійна робота з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів вишів фізкультурно-спортивного профілю)». Навчально-методичний посібник. – Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2015. 72 с.

3

Іноземна мова

 

Практичні заняття

1. Бочарова С.А. Біографія спортсмена. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Англійська мова». - Дніпропетровськ. ДДІФКіС, 2016.- 96 с.

 

2. Коваленко Н.Л. Збірник текстів до тематичного модулю «Подорожуємо країнами». Методичні рекомендації з англійської мови для студентів першого курсу ОКР «Бакалавр» (42 с.)

Самостійна робота

1. Сергеева Н.А., Дакаленко О.В. Українсько-німецький розмовник для спортсмена. Дніпропетровськ, 2010 - 24 с.

4

Філософія

 

Лекційне забезпечення

1. Городецький О.В. Філософія. Суспільство. Природа : Навчально-методичний посібник для студентів, магістрів та аспірантів. — Дніпро : Видавництво ПФ «Стандарт-Сервіс», 2017. — 203 с.

 

2. Городецький О.В. Вступ до філософії : Методичні рекомендації для студентів, магістрів та аспірантів. 2-е вид., перероб. і доп. Дніпро : Видавництво ПФ «Стандарт-Сервіс», 2018. 83 с.

Практичні заняття

1. Городецький О. В. Філософська думка в Україні: Науково-методичний посібник. Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2014. 106 с.

Самостійна робота

Корогод Л.П., Городецький О.В., Острянський М.П. Термінологічний словник з дисципліни «Соціальна аксіологія» / Дніпро: ПДАФКіС, 2019. 51 с.

 

2. Городецький О.В. Вивчення творчої спадщини Г. С. Сковороди у курсі «Філософія»: Методичні рекомендації. Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2014. 38 с.

5

Теоретичні основи соціально-політичних наук

 

Лекційне забезпечення

1. Макєшина Ю.В. Практикум з дисципліни «Соціологія» (навчально-методичний посібник). Дніпропетровськ: вид-во ДДІФКіС, 2016. 158 с.

Практичні заняття

1. Макєшина Ю.В. Методичні рекомендації з дисципліни «Соціологія» (для студентів денної та заочної форми навчання). Дн-ськ. ДДІФКіС, 2007. 50 с.

Самостійна робота

1. Макєшина Ю.В. Навчально-методичний посібник з рекомендаціями до самостійної роботи з курсу «Соціологія» / Дніпропетровськ.: Вид-во ДДІФКіС, 2014. 82 с.

 

2. Корогод Л.П., Городецький О.В., Острянський М.П. Термінологічний словник з дисципліни «Соціальна аксіологія» / Дніпро: ПДАФКіС, 2019. 51 с.

6

Основи економічної теорії, економіка спорту

 

Лекційне забезпечення

1. Самошкина М.Г. Экономика спорта: учебное пособие. – Днепропетровск, ДГИФКиС, 2015. – 102 с.

Практичні заняття

1. Самошкіна М.Г. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни «Основи економічної теорії»на тему «Власність як економічна категорія» для студентів ступеня вищої освіти «Бакалавр» / Дніпро: ПДАФКіС, 2018. – 66 с.

Самостійна робота

1. Самошкина М.Г. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни «Основи економічної теорії» на тему «Власність як економічна категорія» для студентів ступеня вищої освіти «Бакалавр» / Дніпро: ПДАФКіС, 2018. – 66 с.

7

Основи права

 

Лекційне забезпечення

1. Макєшина Ю.В., Бугуйчук В.В. Основи права України (для студентів вузу фізичної культури)– Дніпропетровськ, 2011. – 87 с.

Практичні заняття

1. Корогод Л.П. Методичні рекомендації з курсу «Інтелектуальна власність» – Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2012. – 46 с.

Самостійна робота

1. Корогод Л.П. Методичні рекомендації з курсу «Інтелектуальна власність». – Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2012. – 46 с.

8

Культура професійної мови

 

Лекційне забезпечення

1. Кравченко А.В Культура професійної мови: Навчально-методичний посібник – Дніпропетровськ: ДДІФКіС, - 2009. – 60 с.

Практичні заняття

1. Кравченко А.В. Складні випадки правопису та синтаксичні засоби у професійному спілкуванні. Навчальний-методичний посібник з «Української мови (за професійним спрямуванням)» – Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2013. – 53 с.

Самостійна робота

1. Кравченко А.В. «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів вишів фізкультурно-спортивного профілю. Навчально-методичний посібник / Дніпро: ПДАФКіС, 2018. – 167 с.

Дисципліни природничо-наукової (фундаментальної) підготовки

9

Анатомія людини

 

Лекційне забезпечення

1. Козловська О.Г., Малютова О.М. Навчальний посібник. Конспект лекцій з курсу «Анатомія людини». - Дніпро: ПДАФКіС, 2019. 155 с.

Практичні заняття

1. Козловська О.Г., Малютова О.М. Навчальний посібник. Морфологія. - Дніпро: ПДАФКіС, 2019. 123 с.

Самостійна робота

1. Козловська О.Г., Малютова О.М. Практикум по анатомії для виконання практичних робіт для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання. -Дніпро: ПДАФКіС, 2018. 74 с.

10

Загальна та спортивна фізіологія людини

 

Лекційне забезпечення

Конспект лекцій, 2019. 85 с.

Практичні заняття

Практичні роботи з загальної та спортивної фізіології людини. Навчальний посібник. Дніпро, 2019. 18 с.

Самостійна робота

Самостійна робота студентів з загальної та спортивної фізіології людини. Перелік літератури. 2019, 6 с.

11

Біохімія

 

Лекційне забезпечення

Мелешко В.І., Самошкін В.В. Біохімія: Навчальний посібник. - Дніпро: ПДАФКіС, 2018. 327с.

Практичні заняття

1. Мелешко В.І., Самошкін В.В. Біохімічна діагностика в спорті. Навчально – методичний посібник. – Дніпропетровськ : ДДІФКіС, 2015. 280 с.

Самостійна робота

1. Мелешко В.І., Самошкін В.В. Навчальний  посібник. Організації навчального процесу для засвоєння  дисципліни «Біохімія в фізичній терапії». – Дніпро: ПДАФКіС, 2019. 224 с.

 

2. Мелешко В.І., Самошкін В.В. Методичний посібник. Організації навчального процесу для засвоєння дисципліни «Біохімія».  – Дніпро: ПДАФКіС, 2018. 50 с.

12

Гігієна

 

Лекційне забезпечення

1. Самошкін В. В., Денисенко Н.М. Навчальний посібник. Харчування: здоров‘я і хвороби, зокрема хвороби недостатнього або  надлишкового харчування (аліментарні захворювання) та їх профілактика. - Дніпро: ПДАФКіС, 2018. 70 с.

Практичні заняття

1. Денисенко Н.М., Самошкін В.В. Навчально-методичний посібник. Принципи збалансованого харчування спортсменів. Особливості харчування при заняттях різними видами спорту. - Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2016. 120 с.

 

2. Денисенко Н.М., Самошкін В.В. Навчальний посібник. Гігієна дитячого та юнацького спорту. - Дніпро: ПДАФКіС, 2017. 63 с.

Самостійна робота

1. Денисенко Н.М., Самошкін В.В. Навчально-методичний посібник. Нутриентная и диетологическая характеристика основных продуктов питания. - Дніпропетровськ: ДДАФКіС, 2015. 70 с.

13

Масаж

 

Лекційне забезпечення

Конспект лекцій, 2019. 23 с. 

Практичні заняття

Стасюк Т. П., Мельник О. В., Самошкіна А. В. Методичні рекомендації до практичних занять з масажу для студентів ДДІФКіС. Методичні рекомендації. Дніпропетровськ, 2014. 52 с.

Самостійна робота

 

 

14

Біомеханіка

 

Лекційне забезпечення

1. Суріков В.Є. Біомеханіка рухових дій спортсмена. Навчальний посібникдля аудиторної і самостійної роботи з курсу «Біомеханіка».  - Дніпро: ПДАФКіС, 2018. 94 с.

Практичні заняття

1. Суріков В.Є. Біомеханіка спорту: лабораторний практикум». Методичний посібник для  аудиторної і самостійної роботи з курсу «Біомеханіка».  - Дніпро: ПДАФКіС, 2017. 61 с.

 

2. Суріков В.Є. Навчальний посібник. Рішення задач з біомеханіки». Дніпро: ПДАФКіС, 2017. 63 с.

Самостійна робота

1. Беляєв В. П., Суріков В. Є. Збереження положення тіла. Рухи на місці. Навчально-методичний посібник. - Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2015. 52с.

15

Методи математичної статистики, засоби комп'ютерних інформаційних технологій і спортивна метрологія

 

Лекційне забезпечення

1. Гвоздак А.П. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Методи математичної статистики, засоби комп'ютерних інформаційних технологій і спортивна метрологія (ММСЗКІТ і СМ), м. Дніпро, 2019, 239с.

Практичні заняття

1. Гвоздак А.П. Методи математичної статистики, засоби комп'ютерних інформаційних технологій і спортивна метрологія. Частина 2.Практичні роботи з спортивної метрології. Навчальний посібник. Дніпро, ДДІФКіС, 2017. 60с.

Розрахунково-графічна робота

1. Гвоздак А.П. Методи математичної статистики, засоби комп'ютерних інформаційних технологій і спортивна метрологія. Розрахунково-графічна робота. Навчальний посібник. Дніпро, ДДІФКіС, 2017. 76с.

Самостійна робота

1. Гвоздак А. П. Створення презентацій у MSO PowerPoint для наукової доповіді. Частина 1. Створення структури і редагування презентації. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. Дніпро ПДАФКіС, 2019. – 76 с.

Дисципліни загально-професійної підготовки

16

Основи охорони праці

 

Лекційне забезпечення

1.Скрипченко І.Т. Основи охорони праці. – 2-е видання основн. – Дніпропетровськ: вид. Маковецький. 2013. – 34 с.

Самостійна робота

1. Микитчик О.С. Навчальний посібник. Рекомендації з техніки безпеки під час занять різними видами спорту. -Дніпропетровськ: 2015 – 111 с.

17

Безпека життєдіяльності

 

Лекційне забезпечення

1. Бурдаєв К.В. Курс лекцій з дисципліни «Безпека життєдіяльності» Дніпро, 2019, 65с.

Практичні заняття

 

 

Самостійна робота

 

 

18

Історія фізичної культури

 

Лекційне забезпечення

1. Скорочений курс лекцій (розроблено Саленко Г.А., Чухловіна В.В.)

19

Педагогіка

 

Лекційне забезпечення

1. Андрюшина Л.Л., Каковкіна О.А., Кожедуб Т.Г. Загальні основи педагогіки в схемах: навчальний посібник. Дніпропетровськ, 2016. 155 с.

Практичні заняття

1. Андрюшина Л.Л., Каковкіна О.А. Опорні схеми та тести до практичних занять з дидактики. Дніпропетровськ, 2015. 24с.

 

2. Андрюшина Л.Л., Каковкіна О.А. Опорні схеми до практичних занять з розділу «Школознавство». Дніпропетровськ, 2015. 18с.

 

3.  Андрюшина Л.Л., Каковкіна О.А. Етапи розвитку освіти і педагогічної думки в України. Дніпропетровськ, 2015. 32с.

Самостійна робота

1. Каковкіна О.А. Теорія виховання: курс лекцій. Дніпро, 2019. 44с.

 

2. Каковкина О.А. Теория обучения и образования: курс лекций. Днепр, 2018. 60 с.

20

Управління та організація у сфері фізичної культури і спорту

 

Лекційне забезпечення

1. Скорочений курс лекцій (розроблено Приходько В.В., Черкашина Л.П.), 2018

Практичні заняття

1. Черкашина Л. П., Організаційні форми та методика проведення фізкультурно-оздоровчих занять: методичні рекомендації. Дніпро, 2020. 81 с.

 

2. Приходько В. В. Системні основи управління проектами у фізичній культурі і спорті: навчальний посібник. Дніпро, 2019. 282 с.

 

3. Приходько В. В. Керівник адміністративної служби: навчальний посібник. Дніпро, 2018. 299 с.

21

Теорія і методика фізичного виховання

 

Лекційне забезпечення

1. Кошелева О.О., Михайленко Ю.М. Теорія і методика фізичного виховання. (скорочений курс лекцій, 1 частина) – Дніпро: ПДАФКіС, 2020. 67 с.

Практичні заняття

1. Москаленко Н.В., Анастасьєва З.В., Решетилова В.М. Педагогічний контроль за уроками фізичної культури: методичні рекомендації. Дніпропетровськ, 2013. 28 с.

Самостійна робота

1. Москаленко Н.В., Анастасьєва З.В., Сидорчук Т.В. Ігри та естафети з міжпредметними зв’язками: методичні рекомендації. Вид. 2-ге, доповнене та перекладене українською мовою. Дніпро: ПДАФКіС, 2020. 66 с.

22

Олімпійський та професійний спорт

 

Лекційне забезпечення

1. Скорочений курс лекцій (розроблено Табінська С.О., Саленко Г.А., Балджи І.В.)

Практичні заняття

1.Саленко Г. А., Балджи І. В. Переодізація, хронологія та характеристика олімпійських ігор сучасності: методичні рекомендації. Дніпро : ДДІФКіС, 2018.

23

Спортивні споруди та обладнання

 

Лекційне забезпечення

1.Міщак О.І. Омельченко О.С. Збірник лекцій «Спортивні споруди і обладнання». Дніпропетровськ: ПФ «Стандарт-Сервіс» ,2015.-80с.

24

Спортивна медицина

 

Лекційне забезпечення

1. Луковська О.Л. Методи клінічних і функціональних досліджень в фізичній культурі та спорті: підручник. Дніпропетровськ: Журфонд, 2016. 310 с.

Практичні заняття

1. Савченко В.Г., Москаленко Н.В., Луковская О.Л., Ковтун А.А. Современные методы исследования функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем в физической культуре и спорте. Учебное пособие. Днепропетровск, 2007. 111 с.

Самостійна робота

1. Афанасьєв С.М., Луковська О.Л., Мизніков Є.П., Бурдаєв К.В., Анісімова О.В. Спортивна медицина.Тестові завдання для контролю знань і самостійної роботи студентів Навчальний посібник. Дніпропетровськ, 2014, 74 с.

25

Фізична реабілітація

 

Лекційне забезпечення

Конспект лекцій, 2019. 44 с.

Практичні заняття

Афанасьева А. С., Толстикова Т. Н. Физическая реабилитация спортсменов после травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Методические рекомендации. Днепропетровск, 2015. 36 с.

Самостійна робота

Перелік літератури для самостійних занять, 2019. 3 с.

26

Іноземна мова за професійним спрямуванням

 

Практичні заняття

1. Канафоцька И.К. Засоби ділового спілкування. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Англійська мова» для студентів ОКР «Бакалавр» Дніпропетровськ. Видавництво ДДІФКіС, 2015 – 80с.

 

2. Дакаленко О.В., Сергеева Н.А Методична розробка з німецької мови для навчання читанню та усному мовленню студентів ІІ курсу за темою: «Моє тренування». Дніпропетровськ, 2010. 16с.

Самостійна робота

1. Сергеева Н.А., Дакаленко О.В. Українсько-німецький розмовник для спортсмена. Дніпропетровськ, 2010. 24 с.

27

Основи педагогічної майстерності

 

Лекційне забезпечення

1. Гусаренко М.Ю., Валах Ю.В. Стратегія поведінки вчителя у складних педагогічних ситуаціях. Дніпро, 2017. 92с.

Практичні заняття

1. Андрюшина Л.Л., Каковкіна О.А., Гусаренко М.Ю., Валах Ю.В. «Зміст і організація виховної роботи в період педагогічної практики» (І частина). Дніпропетровськ, 2015, 37 с.

 

2. Андрюшина Л.Л., Каковкіна О.А., Гусаренко М.Ю., Валах Ю.В. Особенности деятельности студентов-практикантов в период педагогической практики в школе (ІІ часть). Днепропетровск, 2015. 48 с.

Самостійна робота

1. Андрюшина Л.Л., Гусаренко М.Ю., Валах Ю.В. «Зміст і організація виховної роботи в період педагогічної практики» для студентів ІІІ курсу денної форми навчання факультетів «ФКіС», «ФВ». Дніпро, 2019. 36с.

 

2. Гусаренко М.Ю., Шуба В.В., Валах Ю.В. Специфіка роботи вчителя фізичної культури. Дніпропетровськ, 2011. 50 с.

28

Тренажери у фізичній культурі і спорті

 

Лекційне забезпечення

1. Солодка О.В. Петров Г.С. Тренажери в фізичній культурі і спорті. Методичні рекомендаці. Дніпропетровськ, 2010. 39 с.

Практичні заняття

 

 

Самостійна робота

1. Солодка О.В., Петров Г.С., Мамотько П.М. Тренажери в фізичній культурі і спорті. Методичні рекомендації. Дніпро, 2015. 25 с.

29

Теорія і методика гімнастики

 

Лекційне забезпечення

1. Борисова Ю.Ю., Федоряка А.В., Мохова І.В. Методичні рекомендації з гімнастики для студентів інститутів фізичної культури i спорту. - Дніпропетровськ : «Інновація» 2011. 41 с.

Практичні заняття

1.Сорока В.А., Сорока О.І. Методика навчання гімнастичним вправам. - Дніпропетровськ , 2013. 45 с.

 

2.Сорока В.А., Сорока О.І. Класифікація видів гімнастики (методичні рекомендації). - Дніпропетровськ , 2013. 40 с.

Самостійна робота

1. Власюк О.О., Федоряка А.В.  Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія і методика гімнастики». - Дніпропетровськ , 2016. 24 с.

 

2. Федоряка А.В. Прикладна гімнастика (методичні рекомендації). -Дніпропетровськ: «Інновація», 2016. 43 с.

30

Теорія і методика легкої атлетики

 

Лекційне забезпечення

1. Горбенко В.П., Новак Т.Я., Рожкова В.С. Теорія і методика легкої атлетики: навчально-методичній посібник. Дніпропетровськ, 2014. -76 с.

Практичні заняття

1. Степаненко Д.І. Організація і планування навчально-тренувальної роботи в бігу на короткі дистанції: [методичні рекомендації]. Дніпропетровськ, 2016. -37 с.

Самостійна робота

1. Степаненко Д.І., Новиков В.П., Лукіна О.В. Специфіка прояву і розвитку координаційних здібностей і спритності у легкоатлетів: навчальний посібник. Дніпро: 2018. -135 с.

31

Теорія і методика плавання

 

Лекційне забезпечення

1. Лашко В.П.,Астахов В.А, Астахова В.В. Плавання. Теорія та методика. Навчально-методичний посібник. Дніпро: «Стандарт-Сервіс» 2018. 231 с.

Практичні заняття

1. Лашко В.П. Астахов В.А,. Сидаш О.О. «Теорія і методика плавання» для студентів ІІ курсу. [Учебно методическое пособие]– Днепропетровск, 2015. 189с

32

Теорія і методика спортивних ігор

 

Лекційне забезпечення

1. Мітова О.О, Грюкова В.В. Баскетбол: історія розвитку, правила гри, методика навчання. Навчально-методичний посібник для студентів, викладачів, тренерів. Дніпропетровськ: Вид. «Інновація», 2016. 194 с.

2. Овчаренко С.В., Матяш В.В., Соловей Д.О., Яковенко А.В. Футбол: історія розвитку, правила гри, методика навчання. Навчально-методичний посібник. Дніпро: Вид. ЧФ «Стандарт-Сервис», 2017. 150 с.

3. Соловей О.М., Соловей Д.О. Теоретичні основи гандболу. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів. Дніпро : ПДАФКіС, 2017. 161 с.

4. Раковська І.А., Малойван Я.В., Мицак А.В., Кіреєв О.А. Організація і проведення змагань з волейболу. Методика суддівства. Методичні рекомендації. Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2016. 96 с.

5. Мітова О.О., Полякова А.В. Основні поняття та термінологія настільного тенісу. Методичні рекомендації для самостійної роботи. Дніпропетровськ, 2014. 26 с.

Практичні заняття

1. Мітова О.О., Онищенко В.М. Сучасні тенденції розвитку міні-баскетболу. Методичні рекомендації для самостійної роботи. Дніпро, 2018. 49 с.

2. Овчаренко С.В., Соловей Д.О., Яковенко А.В. Загальні основи техніки футболу. Методичні рекомендації. Дніпро: ПДАФКіС, 2018. 46 с.

3. Соловей О.М. Аналіз і методика навчання техніки кидків м’яча в ворота в гандболі. Методичні рекомендації. Дніпро: ПДАФКіС, 2017. 37 с.

4. Раковська І.А., Грюкова В.В., Мицак А.В. Волейбол та баскетбол на уроках фізкультури в закладах загальної середньої освіти. Навчально-методичний посібник. Дніпро: Вид-во ЧФ «Стандарт-Сервіс», 2018. 58 с.

5. Полякова А.В., Мицак А.В., Кіреєв О.А. Фізична підготовка тенісистів з настільного тенісу. Методичні рекомендації для самостійної роботи. Дніпро, 2019. 28 с.

Самостійна робота

1. Раковська І.А., Грюкова В.В., Мицак А.В. Волейбол та баскетбол на уроках фізкультури в закладах загальної середньої освіти. Навчально-методичний посібник. Дніпро: Вид-во ЧФ «Стандарт-Сервіс», 2018. 58 с.

2. Овчаренко С.В., Матяш В.В., Яковенко А.В. Засоби та методи розвитку фізичних якостей футболістів у річному циклі підготовки. Методичні рекомендації. Дніпро: ПДАФКіС, 2019. 37 с.

3. Соловей О.М., Соловей Д.О. Основи навчання тактики гри в гандбол. Навчально-методичний посібник. Дніпро : ПДАФКіС, 2018. 112 с.

4. Мітова О.О., Малойван Я.В., Мицак А.В., Кіреєв О.А. Засоби та методи фізичної підготовки волейболістів. Методичні рекомендації. Дніпро : ПДАФКіС, 2019. 24 с.

5. Мітова О.О., Полякова А.В., Мицак А.В., Кіреєв О.А. Змагальна підготовка та проведення змагань з настільного тенісу. Методичні рекомендації. Дніпро: Вид-во ЧФ «Стандарт-Сервіс», 2019. 33 с.

33

Теорія і методика рухливих ігор

 

Лекційне забезпечення

1. Грюкова В.В., Раковська І.А., Матяш В.В. Організація і методика проведення рухливих ігор на уроках фізичної культури. Навчально-методичний посібник. Дніпро: ПДАФКіС, 2017. 58 с.

Практичні заняття

1. Соловей О.М. Рухливі ігри як засіб фізичної і техніко-тактичної підготовки спортсменів. Методичні рекомендації для студентів інституту фізкультури. Дніпропетровськ, 2005. 52 с.

Самостійна робота

1. Раковська І.А., Малойван Я.В. Рухливі ігри як засіб до оволодіння технікою прийомів гри у волейбол. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання. Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2013. 31 с.

34

Теорія і методика оздоровчого туризму

 

Практичні заняття

1.Скрипченко І.Т.. Введенська Т.Ю, Дакаленко О.В. Понятійно-термінологічний словник-довідник з туризму для майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту Українсько-російсько-англо-німецький– Дніпропетровськ: ПФ «Стандарт-Сервіс», 2015. 236 с.

 

2. Скрипченко И.Т. «Подвижные игры и эстафеты с элементами туризма»– Днепропетровск: ПФ «Стандарт-Сервис», 2015. 168 с.

 

3.Скрипченко І.Т. Туристські вузли / Скл.. – Дніпропетровськ: ТОВ “Вета”, 2008. – 20 с.

Самостійна робота

1.Скрипченко И.Т. «Контрольные тесты по дисциплине «Туризм» для будущих специалистов по физической культуре и спорту» / И.Т.Скрипченко. – Дніпропетровськ: ПФ «Стандарт-Сервіс», 2015. 142 с.

 

2. Скрипченко І.Т.Практичні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Туризм» - Дніпропетровськ. 2012. 17 с.

35

Теорія і методика атлетизму

 

Лекційне забезпечення

1. Солодка О.В., Д.Е.Бровко. Методичні вказівки до вивчення дисципліни ТМ «Атлетизму» для студентів денної та заочної форми навчання. Дніпропетровськ, 2010. 41 с.

Практичні заняття

1. Солодка О.В. Мамотько П.М. «Теорія і методика атлетизму». Методичні рекомендації. Дніпропетровськ, 2014. 23 с.

Самостійна робота

1. Солодка О.В., Рибін В.М. Методичні рекомендації «Комплекси силових вправ зі штангою та гантелями». Дніпропетровськ, 2016. 26 с.

36

Теорія і методика боксу

 

Лекційне забезпечення

1. Шевченко О.В., Черноколенко А.В. Теорія і методика боксу. Загальні основи боксу (курс лекцій), 2020.

Практичні заняття

1. Шевченко О. В., Яремка І. М., Авдієвський А.С. Методика розвитку технічних умінь та навичок боксерів на етапі попередньої базової підготовки. Дніпро.: ПДАФКіС, 2017. 35 с.

Самостійна робота

1. Шевченко О. В., Черноколенко А. В., Авдієвський А. С. Формування індивідуального стилю боксера. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «Теорія методика обраного виду спорту» Дніпро.: ПДАФКіС, 2018. 38 с.

37

Теорія і методика кікбоксінгу

 

Лекційне забезпечення

1. Шевченко О. В., Черноколенко А. В. Теорія методика кікбоксингу (курс лекцій), 2020.

Практичні заняття

1. Савченко В. Г., Авдієвський А. С., Шевченко О. В. Особливості техніко-тактичної підготовки у кікбоксингу. Методичні рекомендації для студентів з дисципліни «Кікбоксинг». Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2013, - 40 с.

Самостійна робота

 

 

38

Теорія і методика боротьба

 

Лекційне забезпечення

1. Лукіна О.В., Кусовська О.С. Лекції. Теорія і методика обраного виду спорту (Спортивна боротьба). Принципи, методи та засоби спортивного тренування спортсменів в спортивній боротьбі. Форми та організація занять зі спортивної боротьби.

Практичні заняття

1. Махінько М.П., Ставрінов М.Г., Лукіна О.В., Кусовська О.С. Історія розвитку олімпійських видів спортивних єдиноборств (боротьби греко-римської, вільної, дзюдо та тхеквондо). Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «ТМ боротьби», ТМС обраного виду спорту.- Дніпро, 2019.- 57 ст.

Самостійна робота

1. Махінько М.П., Ставрінов М.Г., Лукіна О.В., Кусовська О.С. Боротьба. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «ТМ боротьби». - Дніпро, 2018.- 53 ст.

39

Ритмика і хореографія

 

Лекційне забезпечення

1. Власюк О.О., Пуздря Т.В. Общие основы теории ритмики и хореографии. - Дніпропетровськ: «Інновація», 2010. 27 с.

Практичні заняття

1.Борисова Ю.Ю., Мохова І.В., Борисов Є.В. Методика проведения занятий по ритмике и хореографии. - Дніпропетровськ, 2012. 49 с.