RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Субота, червня 03, 2023

3-й рівень. ОНП 017 Фізична культура і спорт

01. Для дисциплін циклу загальної підготовки

1

Городецький О.В. Філософія. Суспільство. Природа: навчально-методичний посібник для студентів, магістрів та аспірантів. — Дніпро: Видавництво ПФ «Стандарт-Сервіс», 2017. — 203 с.

2

Лисенко С.О. Професійна етика: Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Філософія спорту і здорового способу життя» – Дніпро: Видавництво ПДАФКіС, 2018. – 77 с.

3

Дакаленко О.В. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Німецька мова» – Дніпропетровськ: Видавництво ДДІФКіС, 2014. – 57 с.

4

Дакаленко О.В. Навчально-методичний посібник з німецької мови: читання, анотування (для студентів денної форми навчання, ступеню освіти «Магістр») – Дніпропетровськ: Видавництво ДДІФКіС, 2016. - 92 с.

5

Долбишева Н.Г., Табінська С.О. Рекомендації вченим-початківцям галузі фізичної культури і спорту щодо створення і розповсюдження наукових знань: методичні матеріали для здобувачів вищої освіти спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» - Дніпро: Видавництво ДДІФКіС, 2018. - 49 с.

6

Тогобицька Д.М., Шамардіна Г.М., Долбишева Н.Г. Основы математической статистики и ее использование при обработке данных в сфере физической культуры и спорта (Методические рекомендации для студентов, магистрантов и аспирантов институтов физической культуры и спорта) – Днепропетровск: ООО «Вета», 2009. – 63 с.

7

Марченко О.В. Філософсько-методологічні аспекти наукової діяльності: навчальний наочний посібник - Дніпро: ТОВ "Інновація", 2021. - 214 с.

02. Для дисциплін циклу професійної підготовки

8

Москаленко Н.В. Фізичне виховання молодших школярів: монографія – 3-є вид.– Дніпропетровськ: Інновація, 2014. – 375 с.

9

Москаленко Н.В., Власюк О.О., Степанова І.В., Шиян О.В., Самошкіна А.В., Кожедуб Т.Г. Інноваційні технології у фізичному вихованні школярів: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів — 2-е вид. — Дніпропетровськ: Інновація, 2014. – 332 с.

10

Москаленко Н.В., Демідова О.М. Спортивні танці для дітей: інноваційні підходи: монографія – Дніпро: Інновація, 2016. – 198 с.

11

Москаленко Н.В., Єлісєєва Д.С., Корж Н.Л. Організація самостійних занять фізичним вихованням учнівської та студентської молоді: монографія – Дніпро: Інновація, 2017. – 212 с.

12

Степанова І.В., Федоренко Є.О. Організаційно-методичні засади рекреаційно-оздоровчої рухової активності різних груп населення: навчальний посібник – Дніпро: Інновація, 2016. – 188 с.: іл., табл. – Бібліогр. 194 с.

13

Москаленко Н.В., Борисова Ю.Ю., Сидорчук Т.В., Лядська О.Ю. Інформаційні технології у фізичному вихованні: навчальний посібник – Дніпропетровськ: Інновація, 2014. – 127 с.

14

Москаленко Н.В., Ковтун А.О., Алфьоров О.А., Кравченко О.І., Малойван Я.В. Загальні основи адаптивного фізичного виховання: навчальний посібник – Дніпропетровськ: 2013. – 137 с.

15

Черкашина Л.П. Структура класифікації спортсменів в адаптивному спорті: (методичні рекомендації з дисципліни «Адаптивний спорт» для студентів факультета физичної культури і спорту, ОКР «Магістр») – Дніпро: ТОВ фірма «Вета», 2018. – 67 c.

16

Савченко В.Г., Андрюшина Л.Л. Традиційні та інноваційні педагогічні технології у вищій школі: Навчальний посібник для здобувачів ІІ і ІІІ ступенів вищої освіти – Дніпро: «Візіон», 2019. – 83 с.

17

Савченко В.Г., Приходько В.В., Андрюшина Л.Л. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник для магістрів та аспірантів - Дніпро: 2018. – 116 с.

18

Долбишева Н.Г. Основи загальної теорії та методики підготовки спортсменів в інтелектуальних видах спорту: методичні рекомендації - Дніпро: ПДАФКіС, 2020. - 71 с.

19

Москаленко Н.В., Яковенко А.В., Сидорчук Т.В. Фізичне виховання школярів у зарубіжних країнах (ХХ ст. - початок ХХІ ст.): монографія – Дніпро, 2020. – 259 с.

20

Альошина А.І., Випасняк І.П., Кашуба В.О. Корекція тілобудови людини в процесі занять фізичними вправами: теоретичні та практичні аспекти: колективна монографія – Луцьк: «Вежа-Друк», 2022. – 536 с.