RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Четвер, лютого 02, 2023

Кафедра фізичної реабілітації

Фізичний терапевт/фізичний реабілітолог – це фахівець, який займається розробкою та застосуванням способів і форм організації реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення, корекцію та підтримку рухових функцій. Він володіє системними знаннями у сфері рухової діяльності людини. Підготовка фахів­ців фізичної реабілітації в Україні здійснюється у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» і ступенями вищої освіти «бакалавр» та «магістр».

Попит на навчання за напрямом підготовки «фізична реабілітація, фізична терапія» зумовлений потребою в кваліфікованих фахівцях, які:

 • володіють сучасними знаннями та новітніми реабілітаційними технологіями;

 • проводять обстеження пацієнтів/клієнтів з метою визначення реабілітаційного діагнозу, виявлення рухових дисфункцій та визна­чення рухового потенціалу;

 • розробляють і виконують індивідуальний план фізичної терапії/ реабілітації у співпраці з іншими спеціалістами (лікарями, соціаль­ними працівниками, психологами, тренерами) та па­цієнтом/ клієнтом;

 • проводять наукову, адміністративну, викладацьку та консультатив­ну діяльність.

Фізичні терапевти/фахівці фізичної реабілітації можуть займатись адміністративною діяльністю, забезпечувати ефективне і продуктивне надання якісного обслуговування за допомогою оптимального поєднання людського фактора і фінансових ресурсів.

Кафедра створена у 2006 р. як випускова з напряму «Фізична реабілітація» і є невід'ємною частиною факультету фізичної реабілітації, виконуючи завдання академії в цілому і діючи відповідно до його Статуту. Навчання за цим напрямом надає можливість отримати вищу фундаментальну базову освіту на рівні бакалавра та магістра фізичної реабілітації, фізичної терапії та ерготерапії.

У той же час у неї є і свої специфічні завдання, обумовлені вимогами сучасного ринку праці до фахівців фізичної реабілітації.

Стратегічним напрямком роботи кафедри є підготовка кваліфікованих, конкурентоспроможних на ринку праці фахівців у сфері фізичної реабілітації, які ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та громадському середовищах, мають лідерські здібності, готові до соціальної мобільності і користуються стійким попитом у роботодавців.

Кафедра готує кадри для лікувально-профілактичних установ різного профілю (терапевтичного, хірургічного, травматолого-ортопедичного, педіатричного, гінекологічного, ендокринологічного тощо) та різних джерел фінансування.

Реалізація стратегічного напрямку забезпечується вирішенням наступних взаємопов'язаних завдань:

 • покращення якості освітнього процесу, що включає посилення практичної спрямованості та професійної його орієнтації, покращення методичного забезпечення, вдосконалення професійної кваліфікації викладачів, виховно-профілактична робота, особливо, зі студентами «групи ризику»;

 • розвиток пріоритетних наукових інтересів в сфері фізичної реабілітації із залученням студентів в активну науково-дослідницьку діяльність, спрямовану на розробку та впровадження сучасних реабілітаційних технологій;

 • підвищення іміджу нашої академії, конкурентоспроможності та популяризації освітніх можливостей, а також престижу професії фізичного реабілітолога;

 • ефективне управління кафедрою на основі дотримання основних принципів її діяльності, часткового делегування повноважень завідувача кафедри, підвищення рівня відповідальності та дисципліни, поліпшення умов праці співробітників.

Для виконання основного напрямку діяльності і поставлених завдань кафедра має досить потужний кадровий потенціал, який складається з досвідчених викладачів і фахівців високого професійного рівня.

 • Професорсько-викладацький склад
 • Виробничі практики
 • Навчально-методична робота
 • Науково-методичне забезпечення освітнього процесу
 • Науково-дослідна діяльність
 • Виховна робота

№ з/р

П. І. Б. НПП

Посада

e-mail

ZOOM ID

1

РОКУТОВ Сергій Вікторович

Доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

631-429-9480

2

МАЙКОВА Тетяна Володимирівна

Професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

-

3

АФАНАСЬЄВА Олександра Сергіївна

Доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

753-703-6744

4

ТОЛСТИКОВА Тетяна Миколаївна

Доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

311-572-1815

5

ПРОСКУРА Вікторія Степанівна

Доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

494-675-7144

6

КОНАКОВА Ольга Юріївна

Ст. викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

540-607-1195

7

МУКВІЧ Вікторія Володимирівна

Викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

248-917-2522

Завідувач – доктор медичних наук, професор Майкова Тетяна Володимирівна.

У 1972 році закінчила Дніпропетровський державний медичний інститут. У 1985 році захистила кандидатську дисертацію: «Морфологические особенности верхних отделов пищеварительного тракта при хроническом гастрите и дуоденальной язве с желудочно-пищеводным рефлюксом» в спеціалізованій вченій раді при Харківському медичному інституті, за фахом «Патологічна анатомія».

У 2005 році захистила докторську дисертацію: «Стан адаптаційних реакцій організму та їх роль в патогенезі поєднаної патології» у спеціалізованій вченій раді при Харківському державному медичному університеті, за фахом «Внутрішні хвороби». Професор за спеціальністю «Внутрішні хвороби» з 2008 року. Лікар вищої кваліфікаційної категорії.

Сфера наукових інтересів лежить в області терапії, гастроентерології та фізичної реабілітації при захворюваннях кістково-м'язової та ендокринної систем.

Автор близько 300 наукових робіт, 10 патентів, 15 навчальних посібників, 14 методичних рекомендацій.

Доцент кафедри – кандидат медичних наук, доцент Мельник Оксана Василівна.

У 1980 році закінчила Дніпропетровський державний медичний інститут. У 1989 році захистила кандидатську дисертацію: ««Гігієнічна характеристика рухомих форм марганцю у ґрунті в зв’язку з їх регламентуванням» за спеціальністю «Гігієна».

Доцентза кафедрою соціальної, експертної медицини та медичного менеджменту з 2002 года.

Сфера наукових інтересів лежить в області фізичної реабілітації при захворюваннях кістково-м'язової системи, а також лікувального харчування, курортології при найпоширеніших та соціально значущих хворобах.

Автор понад 30 наукових робіт, 4 навчальних посібники, 11 методичних рекомендацій.

Доцент кафедри – кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Толстикова Тетяна Миколаївна.

У 2002 році закінчила Дніпропетровський державний медичний інститут. В 2006 р. захистила кандидатську дисертацію: «Особливості функціональних і метаболічних порушень у хворих на пептичну виразку» за фахом «Внутрішні хвороби».

Старший науковий співробітник за спеціальністю «Внутрішні хвороби» з 2011 року.

Сфера наукових інтересів лежить в області терапії, гастроентерології, функціональної діагностики та фізичної реабілітації дітей при захворюваннях кістково-м'язової системи.

Автор понад 60 наукових робіт, 4 патентів, 8 навчальних посібників, 2 методичних рекомендацій

Старший викладач кафедри – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, Афанасьєва Олександра Сергіївна.

У 2010 році закінчила Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. В 2014 р. захистила кандидатську дисертацію: «Фізична реабілітація слабочуючих дітей середнього шкільного віку з порушенням постави» за спеціальністю «Фізична реабілітація».

Сфера наукових інтересів лежить в області фізичної реабілітації дітей та дорослих при захворюваннях кістково-м'язової системи.

Автор 24 наукових робіт, 1 підручника, 8 навчальних посібників, 4 методичних рекомендацій

Старший викладач кафедри - кандидат наук з фізичного виховання і спорту, Самошкина Анастасія Владленівна. У 2009 році закінчила Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. В 2013 р. захистила кандидатську дисертацію: «Диференційований підхід до планування фізичних навантажень в самостійних заняттях з фізичного виховання зі студентами після гострих респіраторних захворювань», за спеціальністю «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення».

Сфера наукових інтересів лежить в області фізичної реабілітації при захворюваннях кістково-м'язової системи, жіночої статевої системи, вагітних.

Автор близько 18 наукових робіт, 7 навчальних посібників, 2 методичних рекомендацій

Лаборант кафедри – Апостол Тетяна Анатоліївна.

Клінічна практика здобувачів СВО «Магістр» у 2019 році.

З 25 лютого 2019 року студенти факультету фізичної реабілітації Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» СВО «Магістр» проходять виробничу практику за професійним спрямуванням в ДУ «Інститут медико-соціальних проблем інвалідів МОЗ України». Студенти складають реабілітаційні програми для хворих з різними нозологіями; застосовують набуті теоретичні знання на практиці; планують та проводять заняття з лікувальної фізкультури; проводять різні види масажу та фізіотерапевтичні процедури.

image

Педагогічна практика за профілем фітнес-тренер СВО «Бакалавр».

З 15 січня по 23 лютого студенти факультету фізичної реабілітації Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту напрям підготовки «Здоров’я людини» проходили педагогічну практику за профілем фітнес-тренер в ФК «Фітзона». Студенти оволоділи знаннями та вміннями роботи в тренажерній залі, ознайомились з обладнанням та особливостями роботи фітнес-тренерів. Методист практики доцент Конакова Ольга Юріївна.

image

ДУМКА ФАХІВЦЯ

Принципово важливо, що керівництвом академії та кафедри фізичної реабілітації приділяється увага по створенню нової робочої програми навчання студентів, що відповідає вимогам часу, придбання сучасного реабілітаційного обладнання. Це дає можливість студентам отримувати не тільки теоретичні знання, а й практичні навички, які будуть затребувані в їх подальшій практичній діяльності.

Визначення фізичний терапевт Фізичний терапевт – це незалежний професіонал галузі охорони здоров’я, який успішно завершив освітню навчальну програму початкового рівня професійної підготовки та набув мінімальні компетенції фізичного терапевта, безпечно провадить свою професійну діяльність у межах своєї практичної діяльності і Етичного кодексу та професійної поведінки, застосовує практичну діяльність засновану на доказах, підтримує свій безперервний професійний розвиток та відповідає критеріям професійної назви «фізичний терапевт».

Як показав досвід роботи зі студентами академії в неврологічному відділенні КНП «МКЛ №4» ДМР, найважливішим є вміння комунікувати з пацієнтами. Цей аспект повною мірою був реалізований при побудові набуття практичних навиків студентами в неврологічному відділенні.

Другий найбільш важливий навик, який студенти набували в процесі практики - це навички роботи в складі мультидисциплінарної команди. Це принципово новий підхід в реабілітаційному процесі. Так як це процес дозволяє постійно оцінювати результати втручань; проводити постійний контроль стану пацієнтів під час проведення процедур, вніс в неї відповідні зміни при необхідності.

Третя, не менш важлива навичка, яка входить в обов'язки фізичного терапевта, це консультування пацієнтів, з визначенням їх функціонального стану і рівня фізичного розвитку шляхом проведення тестів, ведення медичної документації

Завідувач відділенням реабілітації КНП «МКЛ №4» ДМР Юрій Котляров

Стратегія кафедри в забезпеченні навчального процесу полягає в пошуку оптимального співвідношення європейських стандартів і вітчизняних традицій підготовки фахівців вищої кваліфікації: тобто реалізація принципів Болонської декларації, компетентнісний підхід в освітню діяльність поряд зі збереженням і розвитком української педагогічної школи, зокрема, нашої академії.

Організація навчального процесу спрямована на:

 • надання якісних теоретичних знань і навчання їх використання на практиці;

 • професійну орієнтованість;

 • покращення методичного забезпечення.

На кафедрі реалізуються маже 30 навчальних дисциплін за стандартами нового покоління підготовки кадрів для сфери фізичної реабілітації.

Згідно з навчальним планом інституту на кафедрі викладаються наступні дисципліни: «Теорія і методика здоров'я та здорового способу життя», «Вступ до спеціальності», «Діагностика і моніторинг стану здоров'я», «Теорія і методика здоров'я та здорового способу життя», «Основи професійної лексики у практиці фізичного терапевта», «Основи патології», «Основи функціональної діагностики», «Основи ерготерапії», «Основи фізіотерапії», «Фізіотерапія в клініці та спорті», «Професійна майстерність», «Основи науко-дослідної роботи», «Основи фізичної реабілітації, фізичної терапії та ерготерапії», «Масаж загальний і реабілітаційний», «Фізична реабілітація у клініці та спорті», «Реабілітаційні технології», «Масаж», «Фізична реабілітація в педіатрії», «Організаційні основи реабілітології», «Технологія наукових досліджень», «Масаж реабілітаційний», «Фізична реабілітація», «Фізична реабілітація в клініці», «Фізична реабілітація осіб з обмеженими можливостями», «Класичні та сучасні методи фізіотерапії»,, «Ерготерапія», «Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів», «Адаптивна фізична реабілітація в клініці та спорті» Остання дисципліна включає такі напрямки, як фізична реабілітація хворих хірургічного профілю, фізична реабілітація в травматології та ортопедії, нейрореабілітація, фізична реабілітація в акушерстві та гінекології.

В системі підготовки фізичних реабілітологів вирішальну роль грає орієнтація навчального процесу на майбутню професійну діяльність. Для успішного вирішення цього завдання велику увагу викладачами кафедри приділяється професійній підготовці студентів.

Практичні заняття тісно пов'язані з лекційним матеріалом, що дозволяє наповнити лекційний курс практичним змістом, поглибити і закріпити отримані знання і забезпечити діяльнісний, проблемний характер навчання. Практичні заняття проводяться як в спеціалізованих приміщеннях кафедри: залі ЛФК та ​​масажному кабінеті, так і в клінічних умовах.

Клінічними базами для практичних занять є:

 • Державна установа «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності» Міністерства охорони здоров'я України;

 • Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни;

 • КЗ «Дніпропетровська міська лікарня № 5 ДОР»;

 • КЗ «Шоста міська клінічна лікарня ДОР»;

 • КЗ «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» ДОР;

 • Приватний дитячий медичний центр ТОВ «НОИЛС».

Особлива увага приділяється належній організації клінічної практики і практики-стажування, як центральної частини навчально-виховного процесу. Клінічна практика і практика-стажування при денній формі навчання в 2013/2014 н.р. проводиться на 2 клінічних навчальних базах: Державна установа «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності» МОЗ України та міська лікарня № 5.

Індикатором якості освітнього процесу є його методичне забезпечення. З метою навчально-методичного забезпечення сучасної навчальною літературою співробітниками кафедри підготовлено і видано:

1. Підручник Фізична реабілітація осіб з особливими потребами (автори: Яримбаш К.С. Дорофєєва О.Є., Афанасьєва О.С.) Дніпро, 2017. Вид-во «Журфонд»– 215 с.

Навчальні посібники:

1. Алгоритмы выполнения функциональных проб: учебно-методическое пособие для самостоятельной и практической работы по дисциплине «Основы функциональной диагностики». Дніпропетровськ, «Стандарт-Сервіс». – 2013. – 74 с. автори: Майкова Т.В. Бондаренко Т.В.

2. Основи застосування фітотерапії в системі реабілітації хворих.Навчальний посібник. Дніпропетровськ, «Стандарт-Сервіс». – 2014. – 66 с. автори: Майкова Т.В. Бондаренко Т.В., Шумська Н.І.

3. Основи реабілітології: основні положення та тенденції розвитку. Навчальний посібник. Дніпропетровськ, «Стандарт-Сервіс». – 2014. – 95 с. (автори: Майкова Т.В. Самошкіна А.В.)

4. Глосарий. Учебное пособие для иностранных студентов по дисциплине «Основы патологии». Днепропетровск, Журфонд. – 2014. – 182 с. (автори: Майкова Т.В., Толстикова Т.М., Афанасьєв С. М.).

5. Навчально-методичний посібникз підготовки та оформлення магістерської роботи за спеціальністю «Фізична реабілітація» Дніпропетровськ, Журфонд. – 2014. – 95 с. (автори: Майкова Т.В., Мельник О.В, Бондаренко Т.В., Афанасьєва О.С., Самошкіна. А.В.).

6. Навчально-методичний посібникз підготовки та оформлення дипломної роботи за напрямом «Здоров’я людини» і спеціальністю «Фізична реабілітація». Дніпропетровськ, Журфонд. – 2014. – 97 с. (автори: Майкова Т.В., Афанасьєва О.С.).

7. Навчально-методичний посібникз підготовки та оформлення курсової роботи за напрямом «Здоров’я людини» та спеціалізацією «Фізична реабілітація». Дніпропетровськ, Журфонд. – 2014.– 90 с. (автори: Майкова Т.В. Мельник О.В, Бондаренко Т.В., Самошкіна. А.В., Афанасьєва О.С.)

8. Класичні та сучасні методи фізіотерапії. Навчальний посібник Дніпропетровськ, Журфонд. – 2015 – 235 с. (автори: Майкова Т.В., Толстикова Т.М., Афанасьєва О.С.).

9. Застосування засобів фізичної реабілітації у дітей раннього віку. Навчально-методичний посібник. Дніпропетровськ, Журфонд. 2014. – 48 с. (автори: Толстикова Т.М., Афанасьєв С. М.).

10. Лечебное плавание в комплексе физической реабилитации. Учебно-методическое пособие для самостоятельной и практической работы студентов Дніпропетровськ,. Журфонд. – 2014. – 72 С. (автори: Астахов В.А., Бондаренко Т.В., Стасюк Т.П.).

11. Лечебная гимнастика и массаж в акушерстве и гинекологии.Учебно-методическое пособие (автор: Самошкіна А.В.) Дніпропетровськ, Журфонд, 2015. 66 с.

12. Фізична реабілітація при порушеннях діяльності нервової системи внаслідок травм і захворювань. Навчальний посібник. Дніпропетровськ, Журфонд, 2015. – 76 с. (автори: Бондаренко Т.В., Алейник Д.В.)

13. Фундаментальные положения и частные вопросы фармакологического обеспечения спортивной деятельности. Дніпропетровськ, Журфонд, 2015. – 113 с. (автори: Бондаренко Т.В., Стасюк Т.П.)

14. Основи курортології Навчальний посібник. Дніпропетровськ, Журфонд, 2015. – 251 с. (автор: Мельник О.В.).

15. Основы патологии. Курс лекций. Учебное пособие для иностранных студентов. Дніпропетровськ, Журфонд. –2016. – 217 с. (автори: Майкова Т.В., Толстикова Т.М.).

16. Навчально-методичний посібникз підготовки та оформлення курсової роботи студентів здобувачів ступеня «Бакалавр» за напрямом підготовки «Здоров’я людини». Дніпро, Журфонд. 2016. – 77 с. (автори: Майкова Т.В., Мельник О.В, Афанасьєва О.С., Самошкіна. А.В.,ТолстиковаТ.М.).

17. Навчально-методичний посібникз підготовки та оформлення курсової роботи за спеціальністю «Фізична реабілітація».Дніпро, Журфонд. – 2016. – 78 с. (автори: Майкова Т.В., Мельник О.В, Самошкіна. А.В., Афанасьєва О.С., Шумская Н.И.).

18. Профессиональная лексика в практике физического реабилитолога. Учебное пособие для иностранных студентов. Дніпро, Журфонд. – 2016. – 126 с. (автори: Майкова Т.В., Толстикова Т.М.).

19. Реабилитационный массаж при патологии сердечно- сосудистой и дыхательной систем. Практикум для иностранных студентов. – Дніпро, Журфонд. – 2017. – 46 с. (автор: Самошкіна А.В.)

20. Курс лекций по дисциплине «Основы научно-исследовательской работы. Учебное пособие– Дніпро, Журфонд. – 2018. – 177 с. (автори: Майкова Т.В., Афанасьева А.С.).

21. Технология научных исследований. Учебное пособие. – Дніпро, Журфонд. – 2018. – 196 с. (автори: Афанасьева А.С., Майкова Т.В.).

Методичні рекомендації.

1. Методичні рекомендації до клінічної практики напряму підготовки «Здоров’я людини» ОКР «Бакалавр». Дніпропетровськ, Стандарт-Сервіс. – 2013. – 11 с. (автори: Майкова Т.В., Астахов В.А., Мельник О.В., Бондаренко Т.В., Шумська Н.І.).

2. Адаптивная физическая культура глухих и слабослышащих : методические рекомендации для самостоятельной работы студентов Дніпропетровськ, Журфонд.. – 2013. – 36 с. (автори: Ковтун А.А., Афанасьєва О.С., Куница, Д.М. Резников, А.С.).

3. Методичні рекомендації до клінічної практики та практики-стажування. Дніпропетровськ, Стандарт-Сервіс. – 2014. – 49 с. (автори: Майкова Т.В., Мельник О.В., Сапа Ю. С., Канюка Є. В., Піндічев С. О.).

4. Методичні рекомендації: Освітня програма в комплексі фізичної реабілітації хворих на абдомінальне ожиріння. Дніпропетровськ, Стандарт-Сервіс. – 2014. – 70 с. (автори: Майкова Т.В., Рягузова О.Т.).

5. Методичні рекомендації до клінічної практики та практики-стажування. Дніпропетровськ, Стандарт-Сервіс. – 2014. – 50 с. (автори: Майкова Т.В., Мельник О.В., Сапа Ю. С., Канюка Є. В., Піндічев С. О.).

6. Корекція та профілактика порушень постави школярів з послабленим слухом. Методичні рекомендації. Дніпропетровськ, Стандарт-Сервіс. – 2014. – 27 с. (автори: Луковська О.Л., Афанасьєва О.С.).

7. Методичні рекомендації до практичних занять з масажу для студентів. Дніпропетровськ, Журфонд.. – 2014. – 51 с. (автори: Стасюк Т.П., Мельник О.В., Самошкіна А.В.).

8. Физическая реабилитация спортсменов после травм и заболеваний опорно-двигательного апарата. Методические рекомендации.. Дніпропетровськ, Журфонд. – 2015. – 38 с. (автори: Афанасьєва О.С., Толстикова Т.Н.).

9. Методичні рекомендації до клінічної практики та практики-стажування. Дніпро, Журфонд. – 2016. – 49 с. (автори: Майкова Т.В., Мельник О.В., Канюка Є. В., Піндічев С. О.).

10. Оцінка якості життя та здоров’я різних вікових груп. Методичні рекомендації. Дніпро, Журфонд. – 2016. – 88 с. (автори: Толстикова Т.М., Майкова Т.В).

11. Освітня програма в комплексі фізичної реабілітації при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях опорно-рухового апарату хворих на ожиріння. Методичні рекомендації. Дніпро, Журфонд. – 2017. – 78с. (автори: Афанасьєв С.М., Майкова Т.В, Афанасьєва О.С.).

12. Методика вивчення якості життя в практиці фізичного реабілітолога Методичні рекомендації. Дніпро, Журфонд. – 2017. – 50с. (автори: Афанасьєв С.М., Толстикова Т.М.).

13. Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи для оцінки індивідуального здоров’я з дисципліни «Теорія і методика здоров’я та здорового способу життя». Дніпро, Журфонд. – 2017. – 40с. (автори: Мельник О.В., Шумська Н.І.) .

Два навчально-методичних посібники та методичні рекомендації отримали перші місця в IX обласному міжвузівському конкурсі, а їх автори були нагороджені грамотами Фонду вчених України.

Науково-дослідна робота кафедри проводилася в двох основних аспектах: організація науково-дослідної роботи викладачів, яка полягає в отриманні значних результатів в процесі фундаментальних і прикладних досліджень з актуальних проблем фізичної реабілітації та науково-дослідницька робота студентів – виконання випускних робіт, участь в конференціях, олімпіадах, наукових гуртках, семінарах і т. д.

Пріоритетним напрямком наукової діяльності кафедри є поглиблене вивчення особливостей перебігу відновних процесів в організмі, розробка реабілітаційних технологій із застосуванням засобів фізичної реабілітації при найбільш поширених і соціально значущих захворюваннях і оцінка їх ефективності.

Згідно Зведеного плану НДР співробітники кафедри виконують НДР: «Профілактика первинної інвалідності внаслідок травм і захворювань опорно- рухової системи засобами фізичної реабілітації» № держ. реєстрації 0116 U003014. 2016-2020 р.р. (керівник професор Майкова Т.В.).

Найбільш важливі результати досліджень в рамках основного наукового напрямку. В результаті виконання НДР обґрунтована патогенетична концепція фізичної реабілітації з урахуванням предикторів ризику прогресування функціональних та структурних порушень кістково-м'язової системи внаслідок захворювань опорно-рухового апарату; розроблені та апробовані програми фізичної реабілітації для груп ризику сколіотичної хвороби. Патогенетична концепція фізичної реабілітації хворих являє собою систему оцінки закономірностей розвитку та прогресування функціональних і структурних порушень опорно-рухового апарату з урахуванням засадничих принципів фізичної реабілітації з визначенням таких цільових завдань: стратифікація факторів ризику формування, розвитку та прогресування дегенеративно-дистрофічних захворювань опорно-рухового апарату з метою виділення груп ризику і впливу на патогенетично значущі фактори ризику з застосуванням дидактичних принципів; спрямованість реабілітаційного процесу на корекцію структурно-функціонального дефіциту кістково-м'язової системи; використання групового методу фізичної реабілітації з залученням в реабілітаційний процес найближчого до пацієнта соціального оточення; модульний принцип побудови програми фізичної реабілітації з визначенням мети та завдань для кожного модуля, його змісту, чіткої структуризації зі збалансованим підбором патогенетично орієнтованих вправ, послідовності етапів відповідно до модульних блоків побудови програм, моніторування результатів та при необхідності – корекції.

Науково-теоретичне обґрунтування патогенетичної концепції дозволило розробити та впровадити технологію фізичної реабілітації дітей зі сколіотичною поставою, основою реалізації якої є персоналізований підхід з інтеграцією в єдину реабілітаційну систему засобів фізичної реабілітації, включаючи навчально-інформаційні програми для дітей та їх найближчого оточення. Побудова програм фізичної реабілітації здійснюється на використанні модульного принципу з визначенням мети та завдань для кожного модуля, його змісту, чіткої структуризації зі збалансованим підбором патогенетично орієнтованих засобів, послідовності етапів відповідно до модульних блоків.

Результати науково-дослідної роботи опубліковані у монографії «Фізична реабілітація при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях опорно-рухової системи на підґрунті патогенезу їх розвитку» (автор Афанасьєв С.М.), 54 наукових статтях, в тому числі, зарубіжних, обговорені на наукових конференціях різного рівня. Для практичного застосування видано 4 методичні рекомендації. На підґрунті науково-дослідної роботи виконана дисертація доцента Афанасьєва С.М. на здобуття доктора наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю «Фізична реабілітація».

Науково-дослідницька робота студентів проводиться в наступних формах:

- участь студентів у виконанні наукової теми кафедри;

- самостійні дослідження і аналіз їх результатів під час виконання курсових і магістерських робіт;

- участь студентів у науково-методичних конференціях кафедри, академії та інших конференціях;

- підготовка наукових доповідей і їх презентація;

- робота в студентському науковому гуртку.

На кафедрі під керівництвом старшого викладача Самошкіної А.В. функціонує студентське наукове об'єднання за напрямом «Фізична реабілітація», до складу якого входять 23 студента.

Результати науково-дослідницької роботи студентів опубліковані у 13 наукових статтях, обговорені на наукових студентських конференціях.

При участі наших студентів у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт були відмічені роботи студентів Рягузової Олександри, Гусевої Олени, Жавгурьяна Павла, Богос Юлії, Тимофеєнко Юлії, Бондаренко Марини.

Гордість кафедри:

Студенты: Плоха Тетяна, Нестеров Максим, Чепішко Олексій, Давидов Дмітро, Кирилюк Олена, Полякова Юлія, Магера Вікторія, Макаренко Миколай, Тимофеєнко Юлія, Павленко Павліна.

Виховна робота зі студентами побудована на паритетних принципах і співробітництві, спрямована на формування професійної компетенції майбутнього фахівця з фізичної реабілітації, самостійності і творчості при використанні реабілітаційних технологій, забезпечення засвоєння студентами розуміння ролі фахівця з фізичної реабілітації в командній роботі з фахівцями іншого профілю, формування широкого професійного світогляду з проблем відновлення та компенсації втрачених і знижених функцій організму, прагнення до всебічного аналізу і творчого засвоєння навчального матеріалу.

З метою посилення професійної орієнтованості студентів, популяризації та підвищення престижу професії фізичного реабілітолога на базі кафедри був проведений майстер-клас з масажу. Для цього були запрошені відомі фахівці Центру підготовки масажистів «Дар Здоров'я» і професійної асоціації масажистів України, в тому числі, випускники нашого інституту.

Даний захід викликав жвавий інтерес не тільки серед студентів профільного факультету, а й інших факультетів.

Студенти-випускники взяли участь в тренінг-семінарі «Клінічна кінезіологія», що проводився під егідою Всеукраїнського товариства нейрореабілітації спільно Українською асоціацією фізичної терапії. Поряд з цим наші студенти беруть участь в різноманітних культурних і спортивних заходах інституту.

Під час проведення роботи з профорієнтації майбутніх абітурієнтів та їх батьків, як правило, виникають питання щодо майбутнього працевлаштування.
Слід підкреслити, що майже всі випускники нашої кафедри працевлаштовані за фахом і підтримують зв'язок з кафедрою.