RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

П'ятниця, квітня 19, 2024

Кафедра фізіології та спортивної медицини

№ з/р

П. І. Б. НПП

Посада

e-mail

1

ЛУКОВСЬКА Ольга Леонівна

Доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2

КУДРЯВЦЕВА Валентина Євгеніївна

Доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3

ПЕТРЕЧУК Людмила Миколаївна

Доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

4

БУРДАЄВ Кирило Володимирович

Ст. викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

5

МІЗІН Валерія Вікторівна

Викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6

ГОЛОВАЧОВ Миколай Миколайович

Викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7

ТИМОХІНА Олеся Володимирівна

Викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

В 1982 р. було створено кафедру лікувальної фізичної культури та лікарського контролю, першим завідувачем був к.м.н., доцент Г.І. Єрещенко. Незабаром, в 1983 р. кафедру очолила д.мед.н. Н.В. Колеснік. У 1984 р. дана кафедра та кафедра фізіології ДДІФК були об’єднані в кафедру фізіології, ЛФК і спортивної медицини, завідувачем якої було призначено к.мед.н., доцента В.В. Морозову. З 1994 року і по теперішній час кафедру очолює к.мед.н., с.н.с., доцент О.Л. Луковська. Так, колектив кафедри став ініціатором і організатором відкриття в інституті нової спеціальності “Фізична реабілітація” і в 2000 р. кафедру було перейменовано на кафедру фізіології, спортивної медицини і фізичної реабілітації, яка з 2001 року почала проводити підготовку фахівців з даної спеціальності освітньо-кваліфікаційних рівнів “Спеціаліст” та “Бакалавр”. В 2006 році відбувся розподіл кафедри на дві: кафедру фізіології та спортивної медицини і кафедру фізичної реабілітації.

За період існування кафедри її співробітниками були фахівці високої кваліфікації професори, доктори наук: В.В. Абрамов, Н.Г. Дубовська, В.В. Клапчук, В.П. Кришень, П.І. Сябро, Ю.М. Чиж та багато інших.

Зараз у складі кафедри 10 осіб: Луковська О.Л. – зав.каф., проф., к.мед.н., доцент, с.н.с.; Кришень В.П. – проф., д.мед.н.; Афанасьєв С.М. – доц., к.фіз.вих.; Мизніков Є.П. – доц., к.мед.н.; Петречук Л.М. - доц., к.мед.н., с.н.с.; Бурдаєв К.В. – ст.викл.; Бондаренко К.В. – ст.викл.; Рясна І.М. – викладач, к.фіз.вих.; Головачов М.М. – викладач; Грищук О.В. – ст.лаборант.

На кафедрі для студентів всіх курсів денного і заочного навчання викладається 13 дисциплін: Біологія; Фізіологія; Фізіологічні основи фізичної культури і спорту; Вікова фізіологія; Спортивна фізіологія; Основи медичних знань; Спортивна медицина; Медико-біологічні методи дослідження в фізичній культурі і спорті; Методи клінічних і функціональних досліджень в фізичній культурі і спорті; Безпека життєдіяльності та валеологія; Безпека життєдіяльності; Фізіологія у спорті; Долікарняна медична допомога невідкладних станів.

Серед навчальної та навчально-методичної літератури, що видано працівниками кафедри за останні роки - 2 підручники (1 - з грифом МОЗ України), 2 навчальних посібника (1 – з грифом МОН України), 11 методичних рекомендацій та інші методичні матеріали.

За період свого існування кафедра здійснювала наукову роботу за різними напрямами. До 1985 року її співробітники приймали участь у виконанні комплексної НДР інституту „Вплив біологічно активних речовин і фізичних факторів на відновлення і мобілізацію організму спортсменів вищої кваліфікації”; з 1986 по 1990 рік - в розробці двох тем: „Оптимізація учбового процесу як засіб підвищення якості підготовки фахівців з фізичної культури і спорту у ДДІФК” та „Дослідження впливу фізкультурно-оздоровчої роботи на стан здоров’я працівників сільськогосподарського району”; з 1991 по 1994 рр. – у науково-дослідній роботі за темою: „Морфо-функціональні стани опорно-рухового апарату у робочих промислових підприємств”.

В подальшому з 1995 року науково-дослідну роботу кафедри було спрямовано на удосконалення форм і методів фізкультурно-оздоровчої роботи та методик фізичної реабілітації інвалідів (дорослих і дітей). Отже, кафедра очолювала виконання комплексних НДР Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту України: 1995 - 1997 рр. - „Форми та методики фізкультурно-оздоровчої роботи серед інвалідів та осіб з порушеннями функцій опорно-рухової системи”; 1998 - 2000 рр. - „Удосконалення форм і методів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед інвалідів”; 2001 -2005 рр. - „Удосконалення засобів та методів фізичної реабілітації дітей-інвалідів з врахуванням виду патології та психоемоційного стану”; 2006 – 2010 рр. - «Удосконалення засобів та методів фізичної реабілітації дорослих і дітей з обмеженими фізичними спроможностями»; 2011-2015 рр. – «Реабілітація осіб з обмеженими фізичними спроможностями з урахуванням особливостей їх психофізіологічних і компенсаторно-пристосувальних реакцій на м’язову діяльність». Перелічені вище теми НДР виконувались під керівництвом завідуючої кафедри О.Л. Луковської.

За останні 10 років співробітниками та аспірантами кафедри захищено 5 дисертаційних робіт (Кофан І.М. – 2006 р., Афанасьєв С.М. – 2008 р., Сологубова С.В. – 2012 р., Рясна І.М. – 2013 р., Афанасьєва О.С. – 2014 р.).

Зараз на кафедрі виконуються 6 дисертаційних робіт аспірантів і пошукувачів (Черкасов С.Є., Агафонов С.І. - під керівництвом доц. С.М. Афанасьєва; Бурдаєв К.В., Єрмолаєва А.В., Стасюк Т.П., Талова Н.С. – під керівництвом проф. О.Л. Луковської).

Основні публікації НПП кафедри за останні 5 років:

  1. Луковська О.Л. Побудова індивідуальних програм кондиційних тренувань для жінок: [монографія] / О.Л. Луковська, С.В.Сологубова. – Дніпропетровськ: Журфонд, 2014, 220 с.

  2. Афанасьев С.Н. Методы клинических и функциональных исследований в физической культуре и спорте спорте. [Учебное пособие] / Афанасьев С.Н., Луковская О.Л., Мызников Е.П. – Днепропетровск, 2012. – 209 с.

  3. Луковська О.Л. Методи клінічних і функціональних досліджень у фізичній культурі та спорті / О.Л. Луковська – Підручник. – Дніпропетровськ: Журфонд, 2015.– 310 с.

  4. Луковская О.Л. Влияние общепринятых методик ЛФК на функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем у больных острым панкреатитом в раннем послеоперационном периоде // О.Л. Луковская, К.В. Бурдаев. – Международная научно-практическая конференция государств-участников СНГ по проблемам физической культуры и спорта (27-28 мая 2010). – Минск: БГУФК. – 2010. – Часть 2 – С. 411-415.

  5. Сравнительная характеристика биогеометрического профиля тела слабослышащих детей среднего школьного возраста и здоровых / [Афанасьева А., Луковская О., Сергиенко К., Васецкая С.]. – Chisinau Usefs, 2012. – С. 188-190. – (Ministerul educatieial republicii Moldova, Universitatea de stat de educatie fizica si sport, centrul de cercetari stintifice al usefs, Academia olimpica nationala. Materialele conferentei stintifice internationale a doctoranzilor «Сultura fizica: probleme stintifice ale invatamantului si sportului», Editia a VII – A, 16-17 noiembrie).

  6. Луковская О.Л. Особенности физической реабилитации при остром панкреатите в послеоперационном периоде / О.Л.Луковская, К.В.Бурдаев // Материалы ІІ Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Лечебная физическая культура: достижения и перспективы развития» (27-28 мая 2013г.) // Под общей редакцией Ивановой Н.Л., Козыревой О.В. – М.: ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», 2013.– С.155-158.

  7. Луковская О.Л. Физическая реабилитация больных с вестибулярними нарушениями на фоне хронической ишемии мозга атеросклеротического генеза /О.Л.Луковская, А.В.Ермолаева // Материалы ІІ Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Лечебная физическая культура: достижения и перспективы развития» (27-28 мая 2013г.) // Под общей редакцией Ивановой Н.Л., Козыревой О.В. – М.: ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», 2013.– С.152-154.

  8. Афанасьєв С.М. Сучасні уявлення щодо фізичної реабілітації при нефіксованих порушеннях постави слабкочуючих школярів / Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал / уклад. А.В. Цось, А.І. Альошина. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім.. Лесі Українки, 2014. Вип. 15. С.7-10.

НПП кафедри є співавторами 3 авторських свідоцтв та 3 патентів України на винаходи.

В перспективі планується сумісно з кафедрою фізичної реабілітації виконувати наукові дослідження відповідно до проекту НДР «Профілактика первинної інвалідності внаслідок травм і захворювань опорно-рухової системи засобами фізичної реабілітації», який подано в Департамент наукової діяльності МОН України.

Контактна інформація:

Адреса: вул. Плеханова, буд.2а., м. Дніпропетровськ, 49000, Україна.

Телефон: (0562) 35-35-49.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.