RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Середа, серпня 10, 2022

Засідання Секції з фізичної культури і спорту 8-9 червня 2017 р

8-9 червня 2017 року на базі Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, відбулося відкрите засідання Секції з фізичної культури і спорту відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України із запрошенням директора департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України, члена-кореспондента НАПН України, Заслуженого працівника освіти, доктора педагогічних наук, професора, члена секції Шевцова Андрія Гаррієвича.

В роботі Секції взяли участь члени секції – ректори спеціалізованих вищих навчальних закладів, провідні вчені галузі фізичної культури і спорту, представники кафедр факультету фізичного виховання Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка: Голова Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти НАПНУ, Заслужений економіст України, доктор економічних наук, професор, ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України Імас Євген Вікторович, заступник Голови секції, Заслужений працівник фізичної культури і спорту, перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Дутчак Мирослав Васильович, ректор Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, дійсний член НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор педагогічних наук, професор Носко Микола Олексійович, ректор Харківської державної академії фізичної культури, доктор педагогічних наук, професор Ажиппо Олександр Юрійович, ректор Львівського державного університету фізичної культури, доктор педагогічних наук, професор Приступа Євген Никодимович, перший проректор Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Цьось Анатолій Васильович, проректор з наукової-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Борисова Ольга Володимирівна, вчений секретар Секції, Заслужений працівник фізичної культури і спорту, завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті Національного університету фізичного виховання і спорту України , доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Шинкарук Оксана Анатоліївна, директор інституту фізичного виховання та спорту Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор Тимошенко Олексій Валерійович, професор кафедри біомеханіки та спортивної метрології Національного університету фізичного виховання і спорту України, Заслужений працівник фізичної культури і спорту, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Кашуба Віталій Олександрович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, член-кореспондент Української академії наук, завідувач кафедри менеджменту і економіки спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України Мічуда Юрій Петрович, директор науково-дослідного інституту Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Когут Ірина Олександрівна.

Секцію відкрив Голова Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти НАПНУ, доктор економічних наук, професор, ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України Імас Євгеній Вікторович привітанням Голови Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Верховної ради України Палатного Артура Леонідовича .

Директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України, доктор педагогічних наук, професор Шевцов Андрій Гаррієвич окреслив проблемні питання пов’язані щодо створення системи забезпечення якості освіти у сфері фізичної культури і спорту, фізичній реабілітації, атестації кадрів вищої кваліфікації. Він розкрив складові поняття якості вищої освіти, системні регулятори забезпечення освітних послуг. Було обговорено стандарти підготовки докторів філософії. В обговоренні взяли участь Імас Є.В., Цьось А.В., Дутчак М.В. Членами секції запропоновано створити робочу групу зі створення акредитаційної агенції з фізичної культури і спорту (рекомендовано головою групи обрати Дутчака М.В.), провести регіональну нараду із запрошенням відповідальних осіб МОНУ щодо умов прийому у вищі навчальні заклади.

Директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України Шевцов Андрій Гаррієвич також доповів про підготовку нового положення про спеціалізовані учені ради та їхню акредитацію, альтернативні проекти присудження наукового ступеня доктора філософії та сутність атестації аспірантів.

Про компетентність бакалаврів з усіх спеціальностей щодо використання різних видів та форм рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя доповів заступник Голови Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти НАПНУ, Заслужений працівник фізичної культури і спорту, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України Дутчак Мирослав Васильович. Наголосив на необхідності включення до загальних компетентностей в стандарт вищої освіти обов’язковість використання різних видів та форм рухової активності рухової активності.

Вчений секретар Секції, завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті Національного університету фізичного виховання і спорту України, Заслужений працівник фізичної культури і спорту, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Шинкарук Оксана Анатоліївна висунула на обговорення питання щодо створення Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі фізичної культури і спорту. Члени секції обговорили положення та підтримали ініціативу про створення ради з координації досліджень у галузі фізичної культури і спорту для створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту, сприяння розвитку фундаментальних і прикладних досліджень в галузі фізичної культури і спорту, оптимізації взаємодії Міністерства освіти і науки України з Міністерством молоді та спорту України та Державною атестаційною комісією України з питань, віднесених до компетенції Ради. Висунуто пропозицію щодо створення єдиного репозитарію у відкритому доступі.

В ході роботи секції обговорено питання створення консорціуму Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України та підготовки пакету документів (доповідачі – професор кафедри біомеханіки та спортивної метрології Національного університету фізичного виховання і спорту України, Заслужений працівник фізичної культури і спорту, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Кашуба Віталій Олександрович та завідуюча Науковим сектором європейського права Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук Саннікова Марина Вікторівна).

Особливу увагу також привернуло питання створення сайту Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Ректор Харківської державної академії фізичної культури, доктор педагогічних наук, професор Ажиппо Олександр Юрійович ознайомив членів секції з версією сайту Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.

В дискусії взяли участь всі присутні члени секції та викладачі університету.

Вчений секретар секції, д.фіз.вих, професор О. А. Шинкарук