RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Середа, серпня 10, 2022

Підсумки проведення ХІІ Міжнародну науково-практичної інтернет-конференції «Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації».

 

26-27 жовтня 2017 року у Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту було проведено ХІІ Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації».

Програма конференції та електронні версії доповідей учасників конференції представлена у секціях:

- «Фізичне виховання різних груп населення» (43доповідей);

- «Теорія і методика підготовки спортсменів» (31 доповідей);

- «Актуальні проблеми фізичної реабілітації, спортивної медицини та адаптивного фізичного виховання» (9 доповідей).

У конференції брали участь провідні фахівці з України, Білорусії, Польщі та Латвії. Загальна кількість учасників понад 150 осіб, з них 25 докторів наук, професорів, понад 60 кандидатів наук, доцентів.

Участь у роботі конференції приймали науковці з 28 ВНЗ:

 1. Військового інституту Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, м. Київ;

 2. Вітебського державного ордена дружби народів медичного університету, м. Вітебськ, Республіка Білорусь;

 3. Гомельського державного університету ім. Франциска Скорини, м. Гомель, Республіка Білорусь;

 4. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький;

 5. Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна, м. Дніпро;

 6. Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя;

 7. Зеленогурського університету, м. Зелена-Гура, Польща;

 8. Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, м. Кіровоград;

 9. Латвійської академії спортивної педагогіки, м. Рига, Латвія;

 10. Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, м. Львів;

 11. Львівського національного медичного університету імені Д. Галицького, м. Львів;

 12. Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, м. Київ;

 13. Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського», м. Київ;

 14. Національного університету фізичного виховання і спорту України, м. Київ;

 15. Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, м. Львів;

 16. Національної металургійної академії України, м. Дніпро;

 17. Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту, м. Дніпро;

 18. Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, м. Суми;

 19. Сумського державного університету, м. Суми;

 20. Української військової медичної академії, м. Київ;

 21. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань;

 22. Управління роботи з особовим складом, м. Київ;

 23. Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків;

 24. Харківської державної академії фізичної культури, м. Харків;

 25. Центру реабілітації «Модричі», м. Трускавець;

 26. Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького, м. Черкаси;

 27. Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці;

 28. Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченко, м. Чернігів.

Доповіді конференції розглядали такі важливі питання як:

 • фізична культура, фізичне виховання різних груп населення;

 • гуманістична, духовно-моральна цінність фізичної культури і спорту та їх місце в сучасній системі освіти;

 • психолого-педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту;

 • проблеми підготовки у олімпійському, професійному та неолімпійському спорті;

 • адаптивне фізичне виховання;

 • оздоровча фізична культура, фізична реабілітація та рекреація;

 • проблеми здорового способу життя в сучасних умовах.

Добутки роботи конференції будуть сприяти вирішенню стратегічних завдань підготовки спеціалістів з фізичної культури і спорту, вдосконаленню системи спортивної підготовки та покращенню здоров’я населення України.

 

Голова організаційної групи конференції, доцент, к.фіз вих., Микитчик О.С.