RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Середа, серпня 17, 2022

Зуструч зі стекходерами спеціальності 017 – Фізична культура і спорт

У ПДАФКіС відбувся «Круглий стіл» за участю представників стейкхолдерів-працедавців – д.б.н., професора, декана факультету фізичного виховання Запорізького національного університету М.В. Малікова та д.фіз.вих., професора, завідувача кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Н.Є. Пангелової.

У ході дискусії учасниками «Круглого столу» були визначені загальні та фахові компетентності, які повинні сформовані у випускників зі спеціальності 017 – Фізична культура і спорт та обговорені особливості освітньо-наукових програм зі спеціальності 017 – Фізична культура і спорт, які запроваджені у ПДАФКіС, ЗНУ та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Стекхолдери висловили підтримку напрямку розвитку спеціальності та задекларували готовність до подальшої співпраці.

Проректор з наукової діяльності, професор Н.В. Москаленко, зав.аспірантури, доцент О.С. Микитчик