RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Середа, вересня 27, 2023

Фаховий семінар - Гребенюка О. В.

На кафедрі легкої атлетики відбувся фаховий семінар з апробації дисертаційної роботи О. В. Гребенюка на тему «Удосконалення фізичної та технічної підготовленості легкоатлетів 16-18 років, які спеціалізуються у бар’єрному бігу». Науковий керівник – к.фіз.вих., доцент, завідувач кафедри легкої атлетики Д.І. Степаненко.

Підготовка здобувача здійснювалася протягом 2016-2020 рр. у Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту.

Рецензенти дисертаційної роботи: д.фіз.вих., професор Н.В. Москаленко, к.фіз.вих., доцент О.С. Микитчик.

На засідання фахового семінару були запрошені науково-педагогічні працівники і аспіранти кафедр легкої атлетики, теорії та методики спортивної підготовки, боксу боротьби і важкої атлетики, спортивних ігор, водних видів спорту Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту та фахівці з інших закладів вищої освіти, які мали змогу приєднатися до роботи за допомогою відеозв’язку Zoom.

Під час обговорення дисертації учасники засідання встановили рівень теоретичної підготовки здобувача та рівень набутих протягом навчання за освітньо-науковою програмою компетентностей, достатніх для дослідницько-інноваційної діяльності.

Гарант освітньо-наукової програми зі спеціальності 017 – Фізична культура і спорт, професор Н.В. Москаленко, зав.аспірантури, доцент О.С. Микитчик