RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Середа, серпня 10, 2022

Підсумки засідання Cекції з фізичної культури і спорту

Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України

28 жовтня 2016 р. в Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту відбулося відкрите засідання Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.

В роботі Секції взяли участь члени секції – ректори спеціалізованих вищих навчальних закладів, провідні вчені галузі фізичної культури і спорту, професорсько-викладацький склад університету: Голова Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти НАПНУ, ректор Є. В. Імас (НУФВСУ), ректор В.Г. Савченко (ДДІФК), ректор О.Ю. Ажиппо (ХДАФК), заступник голови Секції, перший проректор М.В. Дутчак (НУФВСУ), ректор Ю.О. Лянний (СПУ імені А.С. Макаренка), проректор з НПР О.В.Борисова (НУФВСУ), директор НДІ В.О. Кашуба (НУФВСУ), завідувач кафедри ТМФВ Т. Ю. Круцевич (НУФВСУ),завідувач кафедри менеджменту Мічуда Ю.П. (НУФВСУ), вчений секретар секції, завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті О.А. Шинкарук (НУФВСУ).

Засідання відкрив Голова Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти НАПНУ, доктор економічних наук, професор, ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України Імас Євген Вікторович та наголосив, що 25 березня 2016 рокуз метою визначення пріоритетів розвитку НАПН України, посилення її ролі в науково-методологічному і методичному забезпеченні наук про освіту, педагогіки і психології, а також враховуючи положення Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки. Він зазначив, що в Стратегії окреслено проблемні питання освіти і науки, які потребують модернізації у зв’язку з глобалізацією суспільного життя та впровадженням інновацій.

З вітальним словом виступив ректор Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту, доктора педагогічних наук, професора Савченко Віктор Григорович.

В ході роботи було обговорено низку проблемних питань.

Доцент кафедри водних видів спорту, Микитчик О.С.