RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Вівторок, червня 15, 2021

Спортивний вісник Придніпров’я. № 1. 2020. 450 с.

Crossref Member Badge

  Зміст 1
 
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ
 
1.

Вороний Владислав, Лукіна Олена,

Спеціальна фізична підготовка кваліфікованих борців греко-римського стилю на етапі спеціалізованої базової підготовки
5
2.

Долбишева Ніна, Балджи Ілона, Саленко Галина,

Історичний досвід розвитку легкої атлетики як олімпійського виду спорту на Дніпропетровщині та формування організаційних основ олімпійської підготовки спортсменів у 1950-60-х роках
17
3.

Задорожна Ольга, Пітин Мар'ян, Кукурудзяк Ігор, Ткач Юлія, Харченко-Баранецька Людмила,

Особливості технологій тактичної підготовки у сучасних спортивних єдиноборствах
31
4.

Кожедуб Марина, Врублевский Евгений,

Биоимпедансометрия в реализации концепции индивидуализации тренировочного процесса девушек-спортсменок
40
5.

Лизогуб Володимир, Пустовалов Віталій, Артеменко Богдан, Супрунович Вікторія, Гребінюк Наталія,

Нейродинамічні функції спортсменів високого рівня кваліфікації з ігрових видів спорту
50
6.

Lukina Olena, Strelchuk Sergey, Novikov Volodymir, Kusovska Olga, Mario Baic,

Expert evaluation of the technical preparedness of qualified taekwondists at the stage of specialized basic training
56
7.

Овчаренко Сергій, Соловей Дмитро, Матяш Вадим, Яковенко Артем,

Вдосконалення розвитку координаційних здібностей юних футболістів на етапі попередньої базової підготовки
68
8.

Овчаренко Сергій, Мітова Олена, Матяш Вадим,

Модельні характеристики функціональної та фізичної підготовленості футболістів із церебральним паралічем з урахуванням ступеня ураження опорно-рухового апарату
77
9.

Олійник Ірина,

Особливості рольової структури кваліфікованих волейболісток в командах та її вплив на формування психологічного клімату в команді
84
10.

Олійник Ірина, Дорошенко Едуард,

Оцінка параметрів групової ефективності в волейбольних командах високої кваліфікації
91
11.

Пангелова Наталія, Василенко Наталія,

Порівняльний аналіз функціонального стану сенсомоторних систем кваліфікованих метальників молоту (здорових і з вадами слуху)
100
12.

Пікінер Олександр, Каковкіна Ольга, Грюкова Вікторія,

Аналіз рівня функціональної підготовленості баскетболістів з вадами слуху на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей
109
13.

Приходько Володимир,

Обґрунтування потреби і врахування гендерного аспекту в системі спортивної підготовки
118
14.

Prikhodko Volodymyr, Dolbysheva Nina, Sheviakov Olexiy, Koshcheyev Alexander, Chuhlovina Valeria, Baldzhy Ilona,

The problem of sports development in ukraine for the «european model»
132
15.

Самошкін Владлен, Мелешко Віктор, Гвоздак Андрій, Яковенко Артем,

Допінг у спорті та шляхи протидії порушенням антидопінгового законодавства
142
16.

Розторгуй Марія, Передерій Аліна, Товстоног Олександр, Фостяк Ігор, Горлова Лариса, Яців Богдан, Чернобай Олександр,

Експериментальна перевірка програми підготовки пауерліфтерів з вадами зору на етапі збереження вищої спортивної майстерності
155
17.

Согор Олег, Пітин Мар'ян, Окопний Андрій, Левчук Володимир,

Динаміка показників спеціальної фізичної підготовленості спортсменів віком 15-16 років у панкратіоні упродовж річного циклу підготовки
165
18.

Sevdalev Sergey,

The importance of individualization in the training of qualified athletes specializing in complex types of miltiathlon
173
19.

Horshid Ahmed, Vrublevskiy Evgeniy,

The influence of the level of speed-power preparation on the result in running on short distances of athletes of different result groups
181
20.

Guillermo Andres Saes Abello, Pedro Belen Carrillo Cardenas, Manuel Alejandro Gaviria Arias, Koscheev Alexander,

Some features of increasing special flexibility in taekwondo
191
 
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
 
21.

Акімова Марія,

Особливості організаційно-управлінських форм забезпечення розвитку оздоровчих видів гімнастики у зарубіжних країнах
197
22.

Бабаліч Вікторія, Маленюк Тетяна, Голуб Олена, Брояковський Олександр,

Корекція координаційних здібностей у дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху засобами плавання
207
23.

Вілянський Володимир, Кравченко Катерина,

Переваги «спортивних регіонів» у пошуку і вихованні юних талантів
216
24.

Воробйова Анастасія, Ковальова Наталія, Юрченко Олександр, Ковальов Володимир,

Фітнес-тренди 2020
230
25.

Головченко Олексій, Титович Андрій, Востоцька Ірина,

Вплив секційних занять Crossfit на показники фізичного стану студентів
238
26.

Ковтун Алла, Степанова Ірина, Решетілова Валерія, Amr Saber Hamza,

Вплив секційних занять на психоемоційний стан студентів з інвалідністю
248
27.

Кошелева Олена, Татарченко Лариса, Рузанов Віктор, Максимов Андрій,

Моделювання рухової активності студентів різних груп спеціальностей
256
28.

Круцевич Тетяна, Малахова Жанна,

Проблеми реформувань у системі фізичного виховання закладів вищої освіти
268
29.

Круцевич Тетяна, Марченко Оксана, Холодова Ольга,

Критичні періоди у формуванні мотивації до занять руховою активністю школярів з урахуванням їх гендерних характеристик
278
30.

Levkova Margarita, Misjura Alina, Gusinets Evgeny,

Determination of senior preschoolers' level of the cognitive component of personal physical culture
289
31.

Лошицька Тамара, Скирта Олег, Кравченко Анастасія,

Вплив програми «бебі-йога» на психоемоційний стан дітей дошкільного віку
298
32.

Максименко Людмила, Скрипка Ірина,

Елементи флорболу як засіб оптимізації когнітивних процесів і мовлення дітей 5-6 років
307
33.

Misjura Alina, Albarkaayi Dhulfiqar,

Motivational sphere of elementary school pupils in the field of physical culture
317
34.

Moskalenko Natalia, Demidova Oksana, Yelisieieva Daria,

The influence of independent classes in physical education on the physical fitness of senior schoolchildren
323
35.

Москаленко Наталія, Демідова Оксана, Бодня Вікторія,

Вплив фізкультурно-оздоровчих занять з використанням засобів Ems-тренування на фізичний стан жінок першого періоду зрілого віку
332
36.

Москаленко Наталія, Откидач Владислав, Корчагін Микола, Хліманцов Тарас, Куришко Євген,

Вплив занять військово-спортивним багатоборством на стан здоров'я курсантів ВВНЗ
345
37.

Неханевич Олег, Бакурідзе-Маніна Викторія, Канюка Євген, Радзецький Максим, Черниш Віктор,

Обґрунтування диференційованого підходу на заняттях із фізичного виховання студентів із гіпермобільністю суглобів
352
38.

Пангелова Наталія, Рубан Владислав, Пангелов Борис,

Інформативна значущість компонентів рухової системи учнів початкових класів
360
39.

Пангелова Наталія, Рубан Владислав, Пангелов Борис,

Педагогічні умови оптимізації фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями початкових класів сільської школи
369
40.

Панькевич Ярослав, Афонін Вячеслав,

Програма удосконалення фізичної підготовки курсантів інженерних підрозділів
381
41.

Приходько Володимир, Долбишева Ніна, Афанасьєв Сергій,

Формування фізичної культури особи як умова поштовху розвитку спорту в об'єднаних територіальних громадах
392
42.

Сидорчук Тетяна, Анастасьєва Зінаїда, Раковська Ірина, Мохова Ірина,

Готовність вчителів фізичної культури до інноваційної діяльності
407
43.

Хамаде Алі, Боднар Іванна,

Фізична працездатність, фізична підготовленість та фізична активність школярів з розладами аутичного спектру
414
 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ, СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ТА АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
 
44.

Афанасьєв Сергій, Рокутов Сергій, Проскура Вікторія, Афанасьєва Олександра,

Фізична терапія осіб літнього віку, хворих на остеоартроз крупних суглобів, з урахуванням факторів ризику
425
45.

Клапчук Василь,

Нетрадиційні засоби відновлення при фізичній реабілітації хворих після перелому хребта
436
46.

Покотило Олег, Захарчук Іван, Вихованець Борис,

Стан і перспективи використання молекулярного водню для спортсменів
443
load more hold SHIFT key to load all load all