RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Субота, червня 03, 2023

Вчена рада академії

Положення про Вчену раду ПДАФКіС.

Вчений секретар академії – професор, к. б. н. Андрюшина Любов Леонідівна, тел. +38056-731-96-93.

  • Склад Вченої ради
  • План роботи Вченої ради
  • Рішення Вченої ради для оприлюднення

Склад Вченої ради Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту.

Затверджено наказом ректора № 119-заг., від 07 листопада 2019 р. (внесені зміни наказами ректора № 54-заг., від 05 квітня 2021 р., № 85-заг., від 11 жовтня 2021 р., № 114-заг., від 10 грудня 2021 р.)

Прізвище, ім’я по батькові

Посада

1

Савченко В.Г.

Голова Вченої ради, ректор ПДАФКіС, професор, доктор пед.наук, академік УАН

2

Афанасьєв С.М.

Заст. голови Вченої ради, перший проректор з науково-педагогічної роботи, д.фіз.вих., доцент

3

Москаленко Н.В.

Заст. голови Вченої ради, проректор з НД, член-кор. УАН, д.фіз.вих.,  професор каф. ТМФВ

4

Андрюшина Л.Л.

Вчений секретар, зав. кафедри педагогіки і психології, професор

5

Петречко А.М.

Помічник ректора, юрист

6

Долбишева Н.Г.

Декан факультету фізичної культури і спорту, к.фіз.вих., доцент

7

Соловей О.М.

Декан факультету фізичного виховання, к.фіз.вих., доцент каф. спорт. ігор

8

Толстикова Т.М.

Декан факультету фізичної реабілітації, с.н.с.

9

Богусевич В.В.

В.о. завідувача бібліотекою

10

Борисова Ю.Ю.

Зав. кафедри гімнастики, доцент

11

Бурдаєв К. В.

Зав. кафедри фізіології, спорт. медицини, доцент

12

Данюк А.І.

Голова студ.профкому, студентка факультету фізичного виховання

13

Дем’янова Н.І.

Начальник відділу кадрів

14

Зайцева В.Ю.

Керівник навчального відділу

15

Каковкінa О.А.

Доцент кафедри педагогіки і психології

16

Коваленко Н.Л.

Зав. кафедри іноземних мов, доцент

17

Лисенко С.О.

Доцент кафедри соц.-гуманітарних наук

18

Лукіна О.В.

Доцент каф. боксу, боротьби і важкої атлетики

19

Макєшина Ю.В.

Зав. кафедри соціально-гуманітарних наук, доцент

20

Махінько М.П

Доцент кафедри боксу, боротьби і важкої атлетики

21

Мітова О.О.

Зав. кафедри спортивних ігор, доцент

22

Микитчик О.С.

Зав. аспірантурою, доцент

23

Мицак А.В.

Відповідальний секретар приймальної комісії, ст.викл. каф. с/і

24

Омельченко О.О.

Зав. кафедри водних видів спорту, доцент

25

Ползікова М. М.

Голова комітету студентського самоврядування, студентка 3 курсу факультету фізичної реабілітації

26

Приходько В.В.

Зав. кафедри теорії та методики спортивної підготовки, д.пед.н. професор

27

Пшеничников О.П.

Начальник управління у справах фізичної культури та спорту облдержадміністрації

28

Рокутов С.В.

Завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії, доцент

29

Рузанов В.П.

Ст.викладач кафедри спортивних ігор

30

Самошкін В.В.

Зав. кафедри анатомії, біомеханіки та спортивної метрології, доцент

31

Сергеєва Л.О.

Головний бухгалтер академії

32

Сисо В.Г.

Студент факультету фізичної культури і спорту

33

Степаненко Д.І.

Голова Ради молодих вчених ПДАФКіС, зав. кафедри л/атлетики, доцент

34

Степанова І.В.

Зав. кафедри теорії і методики фізичного виховання, доцент

35

Черноколенко А.В.

Здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня

План роботи Вченої ради на 2020-2021 навчальний рік

Заходи

Строк виконання

Відповідальний

Зимовий семестр

1

Про роботу академії за 2019-2020 навчальний рік та завдання на наступний навчальний рік

Серпень, 2020

Ректор академії, професор Савченко В.Г.

2

Про результати проведення літньої екзаменаційної сесії на факультетах

Вересень, 2020

Декани факультетів

3

Про результати проведення атестації здобувачів вищої освіти

Вересень, 2020

Перший проректор з НПР академії

4

Про роботу з забезпечення якості освітнього процесу на кафедрі гімнастики

Жовтень, 2020

Зав. кафедри, голова комісії

5

Звіт про роботу приймальної комісії академії

Жовтень, 2020

Відповідальний секретар приймальної комісії академії

6

Затвердження кандидатури відповідального секретаря приймальної комісії на новий навчальний рік

Жовтень, 2020

Ректор академії, професор Савченко В.Г.

7

Про виконання обсягу навчального навантаження кафедрами академії у 2020/2021 навчальному році

Жовтень, 2020

Керівник навчального відділу академії

8

Про роботу спеціалізованої вченої ради академії

Листопад, 2020

Вчений секретар спец. вченої ради академії доц. Мітова О.О.

9

Про стан виконання дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти доктор філософії аспірантами останнього року навчання. Затвердження тем дисертаційних робіт.

Листопад, 2020

Зав. аспірантурою академії, доц. Микитчик О.С.

10

Рейтинг НПП кафедр академії

Грудень, 2020

Перший проректор з НПР академії проф. Афанасьєв С.М.

11

Про господарську діяльність

Грудень, 2020

Головний інженер

12

Про роботу у проекті ERASMUS+UA UKROTHE з розробки освітньої програми з ерготерапії

Грудень, 2020

Зав. каф. Фізичної терапії, ерготерапії доц. Рокутов С.В.

13

Підсумки науково-дослідної роботи академії за 2020 рік та затвердження плану на 2021 рік

Січень, 2021

Проректор з НД академії проф. Москаленко Н.В.

14

Про спортивну роботу в академії

Січень, 2021

Рузанов В.П.

Літній семестр

15

Про підсумки зимової екзаменаційної сесії на факультетах

Лютий, 2021

Декани факультетів

16

Звіт про фінансову діяльність за 2020 рік

Лютий, 2021

Гол. бухгалтер академії Сергеева Л.О.

17

Про роботу з забезпечення якості освітнього процесу на кафедрі водних видів спорту

Березень, 2021

Зав. кафедри, голова комісії

18

Про роботу наукового товариства студентів, аспірантів і молодих вчених

Березень, 2021

Голова товариства

19

Про роботу комітету студентського самоврядування

Березень, 2021

Голова комітету

20

Про роботу з забезпечення якості освітнього процесу на кафедрі анатомії, біомеханікі і спортивної метрології

Квітень, 2021

Зав. каф., голова комісії

21

Затвердження графіків навчального процесу, робочих навчальних планів, річного навчального навантаження на наступний навчальний рік

Квітень, 2021

Керівник навчального відділу Зайцева В.Ю.

22

Про проходження практик студентами

Травень, 2021

Керівники практик

23

Про роботу Вченої ради академії

Травень, 2021

Вчений секретар академії, проф. Андрюшина Л.Л.

24

Звіт голів ДЕК щодо підсумків атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр

Червень, 2021

Голова ДЕК

25

Затвердження зведеного плану роботи академії на наступний навчальний рік

Червень, 2021

Перший проректор академії з НПР

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 25 вересня 2019 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 25 листопада 2019 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 18 грудня 2019 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 29 січня 2020 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 28 серпня 2020 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 27 січня, 24 лютого, 31 березня 2021 року.