RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

П'ятниця, червня 21, 2024

Теми наукових досліджень

Тематичний план наукових досліджень Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту на 2021-2025 рр.

Тематика НДР

Державний реєстраційний номер

Керівник, виконавці

1

Формування культури мислення здобувачів вищої освіти у галузі фізичної культури і спорту: організаційні та психолого-педагогічні засади

0121U108274

д.пед.н., професор Савченко В.Г.

2

Наукове обґрунтування оздоровчо-рекреаційних технологій у фізичному вихованні різних груп населення

0121U108320

д.фіз.вих., професор Москаленко Н.В.

3

Історичні і методологічні основи управлінських підходів до системи підготовки спортсменів

0121U108330

д.пед.н., професор Приходько В.В.

4

Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів в неолімпійському спорті

0121U109266

к.фіз.вих., доцент Долбишева Н.Г.

5

Удосконалення різних сторін підготовленості спортсменів, які спеціалізуються у спортивних іграх на різних етапах багаторічної підготовки

0121U108307

к.фіз.вих., доцент Мітова О.О.

6

Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів в олімпійському та професійному спорті

0121U108253

к.фіз.вих., доцент Степаненко Д.І.

7

Розробка психо-фізіологічного забезпечення тренувального процесу спортсменів-інвалідів на основі визначення особливостей функціонального стану провідних систем організму

0121U108242

к.мед.н., доцент Луковська О.Л.

8

Сучасні практики формування соціокультурних компетенцій спеціалістів сфери фізичної культури і спорту в умовах глобалізації

0121U109265

к.філос.н., доцент Макєшина Ю.В.

9

Історичні аспекти розвитку фізичної культури і спорту на Дніпропетровщині

0121U109264

к.фіз.вих. Балджи І.В.

10

Наукове обґрунтування теоретико-методичних засад підготовки фахівців з ерготерапії першого (бакалаврського рівня)

0121U114459

д.фіз.вих., професор Афанасьєв С. М.