RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Четвер, грудня 08, 2022

Спеціалізована вчена рада К 08.881.01

 

Відкриття спеціалізованої вченої ради у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту (наказ ВАК України № 598 від 16.10.2008 р.) стало знаковою подією в історії навчального закладу та дозволило вирішувати пріоритетне завдання – підготовку кваліфікованих кадрів для нашого інституту та вищих навчальних закладів України, які мають у цьому потребу.

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту вже багато років є центром Придніпровського регіону з підготовки спеціалістів з фізичної культури та спорту. Підготовка фахівців здійснюється шляхом здобуття вищої освіти в галузі фізичної культури і спорту та навчання в аспірантурі.

З 2008 року спеціалізована вчена рада К 08.881.01 проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальностями:

24.00.01 – олімпійський і професійний спорт;

24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

Робота спеціалізованої вченої ради сприяє підвищенню якості підготовки науково-педагогічних працівників Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту та інших вищих навчальних закладів всіх регіонів України, сприяє втіленню результатів сучасних наукових досліджень у сферу фізичної культури і спорту та піднесенню престижу спорту на світовому рівні.

Оголошення про захист:

 • Про захист
 • Про приняття до захисту

Захист дисертації Гунченка Валерія Віталійовича

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.881.02 Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту повідомляє, що 27 січня 2022 року о 11.00 відбувся захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Гунченка Валерія Віталійовича на тему "Структура та зміст спеціальної фізичної підготовки спортсменів у пляжному волейболі на етапі підготовки до вищої спортивної майстерності" з галузі знань 01 «Освіта», за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт». Захист проходив за адресою: кім. 20, навчальний корпус № 1, 10, вул. Набережна Перемоги, м. Дніпро.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація дисертації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертаційна робота

Відгук офіційного опонента I

Відгук офіційного опонента II

Зовнішні відгуки на дисертаційну роботу

ZOOM ID: 257-655-4990 для підключення до захисту

Інформація про захист

Висновок наукового керівника

Відео захисту дисертаційної роботи

Аудіозапис захисту дисертаційної роботи

Захист дисертації Олійник Ірини Сергіївни

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.881.02 Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту повідомляє, що 27 січня 2022 року о 13.00 відбувся захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Олійник Ірини Сергіївни на тему "Підвищення ефективності змагальної діяльності кваліфікованих волейболісток шляхом оптимізації психологічного клімату команди" з галузі знань 01 «Освіта», за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт». Захист проходив за адресою: кім. 20, навчальний корпус № 1, 10, вул. Набережна Перемоги, м. Дніпро.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація дисертації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертаційна робота

Відгук офіційного опонента I

Відгук офіційного опонента II

Зовнішні відгуки на дисертаційну роботу

ZOOM ID: 257-655-4990 для підключення до захисту

Інформація про захист

Висновок наукового керівника

Відео захисту дисертаційної роботи

Аудіозапис захисту дисертаційної роботи

 

-

Склад спеціалізованої вченої ради

Зміни у складі спецради відбулись згідно наказу МОН України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 01 лютого 2018 року», до якого увійшли провідні науковці України.

Голова спеціалізованої вченої ради К 08.881.01 Савченко Віктор Григорович – учений та спортсмен, відомий далеко за межами України, доктор педагогічних наук, професор, академік Української академії наук, ректор Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту. Має понад 200 наукових праць. Савченко В.Г. є керівником наукової теми 3.4 «Наукове обґрунтування психолого-педагогічної адаптації студентів до спортивної та навчальної діяльності» (№ державної реєстрації 0111U001167) Наукова діяльність професора Савченка В.Г. пов’язана з плануванням навчально-тренувального процесу спортсменів, підготовкою спортсменів вищої кваліфікації, вирішенням проблем прикладної психології сучасного боксу, шляхи вдосконалення професійної підготовки фахівців з фізичної культури і спорту. Спеціальність – 24.00.01.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 08.881.01 Москаленко Наталія Василівна – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, член-кореспондент Української академії наук, почесний працівник фізичної культури і спорту України, проректор з наукової діяльності. Професор Москаленко Н.В. – відомий як в Україні, так і за її межами вчений, яка має свою наукову школу, є керівником фундаментальної наукової теми «Науково-теоретичні основи інноваційних технологій у фізичному вихованні різних груп населення» (№ державної реєстрації 0113U001406). Вона є автором понад 200 науково-методичних праць. До широкого кола її наукових інтересів входить фізичне виховання молодших школярів та інноваційні технології у фізичному вихованні. Спеціальність – 24.00.02.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради К 08.881.01 Мітова Олена Олександрівна – доктор наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри спортивних ігор. Автор понад 95 науково-методичних праць. Займається проблемами підготовки спортсменів в ігрових видах спорту. Спеціальність – 24.00.01.

До оновленого у 2015 році складу спеціалізованої вченої ради К 08.881.01 увійшли:

№ з/п

П.І. по Б.

Науковий ступінь

Учене звання

Шифр спеціальності

в раді

1.

Савченко Віктор Григорович

д.пед.н.

професор

24.00.01

2.

Москаленко Наталія Василівна

д.фіз.вих.

професор

24.00.02

3.

Мітова Олена Олександрівна

д.фіз.вих.

доцент

24.00.01

4.

Круцевич Тетяна Юріївна

д.фіз.вих.

професор

24.00.02

5.

Кашуба Віталій Олександрович

д.фіз.вих.

професор

24.00.02

6.

Дорошенко Едуард Юрійович

д.фіз.вих.

професор

24.00.01

7.

Маліков Микола Васильович

д.б.н.

професор

24.00.01

8.

Соколова Ольга Валентинівна

к.фіз.вих.

доцент

24.00.02

9.

Шевяков Олексій Володимирович

д.психол.н.

професор

24.00.01

10.

Приходько Володимир Васильович

д.пед.н.

професор

24.00.02

11.

Майкова Тетяна Володимирівна

д.мед.н.

професор

24.00.01

12.

Соловей Олександр Михайлович

к.фіз.вих.

доцент

24.00.01

13.

Долбишева Ніна Григорівна

к.фіз.вих.

доцент

24.00.01

14.

Афанасьєв Сергій Миколайович

д.фіз.вих.

професор

24.00.02

15.

Луковська Ольга Леонівна

к.мед.н.

доцент

24.00.02

 

Паспорти спеціальностей

Затверджено

постановою президії ВАК України

від 11 травня 2005 р. № 21-06/4

ПАСПОРТ

спеціальності 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт

І. Формула спеціальності:

Галузь науки, яка досліджує роль і місце спорту в житті людини та суспільства, особливості його розвитку, загальні тенденції функціонування в Україні й у світі, вивчає історію й тенденції розвитку різних напрямів спорту, теоретичні, практичні та методологічні проблеми підготовки спортсменів.

II. Напрями досліджень:

 • історія розвитку становлення та сучасний стан спорту. Напрями і види спорту в системі спортивного руху;

 • міжнародний спортивний рух, спорт і держава;

 • любительство та професіоналізм у спорті;

 • гуманістичні основи спорту;

 • вплив спорту на суспільство та особистість;

 • розвиток спорту та його напрямів в Україні та тенденції його розвитку у світі;

 • організаційні та соціально-економічні основи спорту;

 • роль і місце спортсмена у спорті;

 • матеріально-технічне забезпечення підготовки спортсменів та проведення змагань;

 • спортивні споруди й охорона навколишнього середовища;

 • програмно-нормативне забезпечення підготовки спортсменів;

 • допінг у спорті;

 • міжнародна олімпійська система;

 • система олімпійської освіти;

 • програма, організація та проведення Олімпійських Ігор. Види спорту в програмах Олімпійських Ігор;

 • паралімпійські ігри. Дефлімпійські ігри, Спеціальні Олімпіади;

 • історичні передумови, методологічні основи побудови системи підготовки спортсменів та її реалізація на практиці;

 • система олімпійської підготовки національних команд із видів спорту;

 • система дитячо-юнацького, резервного та спорту вищих досягнень у загальній системі спорту;

 • змагання та змагальна діяльність спортсменів;

 • сторони підготовки спортсменів (технічна, тактична, психологічна, фізична та теоретична), засоби та методи їх удосконалення;

 • побудова процесу підготовки спортсменів у різних структурних утвореннях: багаторічна підготовка, чотирьохлітні олімпійські цикли, підготовка в макро-, мезо-, мікроциклах і тренувальних заняттях;

 • відбір, орієнтація, управління, контроль, моделювання та прогнозування в системі підготовки спортсменів;

 • підготовка та змагальна діяльність з урахуванням клімато-географічних умов;

 • підвищення ефективності тренувальної та змагальної діяльності з урахуванням використання ергогенних засобів і спеціального харчування;

 • система управління процесами втомлення, відновлення, підвищення працездатності та формування реакцій адаптації в процесі підготовки спортсменів;

 • оптимізація процесу підготовки спортсменів на різних етапах спортивного вдосконалення з урахуванням медико-біологічних та психологічних закономірностей формування підготовленості спортсменів;

 • травматизм у спорті та профілактика спортивних травм.

   

III. Галузь науки, якої присуджуються наукові ступені:

фізичне виховання та спорт.

 

Затверджено

постановою президії ВАК України

від 11 травня 2005 р. № 21-06

ПАСПОРТ

спеціальності 24.00.02 - фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

І. Формула спеціальності:

Галузь науки, яка досліджує роль і місце фізичного виховання в житті людини та суспільства, особливості його розвитку, закономірності управління педагогічними та соціальними аспектами, теоретичні, практичні і методичні проблеми фізичної культури, фізичного виховання, фізичної підготовки різних груп населені-масового спорту, оздоровчої фізичної культури, рекреаційно-туристичної діяльності, валеології.

II. Напрями досліджень:

 • теоретико-методологічні основи фізичної культури;

 • розвиток і становлення фізичної культури, фізичного виховання в різні історичні періоди в Україні інших країнах світу;

 • організаційно-управлінські аспекти фізичної культури, фізичного виховання в Україні та інших країнах світу формування мотивації до рухової активності, здорового способу життя в системі фізичного виховання дітей і молоді;

 • теоретико-методологічні проблеми фізичного виховання дошкільнят, школярів і студентів;

 • розвиток психофізичних якостей дітей і молоді у процесі фізичного виховання;

 • формування фізичного, психічного та морального здоров'я дітей і молоді у процесі фізичне виховання;

 • диференційований підхід у фізичному вихованні школярів та учнівської молоді;

 • теоретико-методологічні проблеми оздоровчої фізичної культури різних груп населення;

 • інноваційні засоби та технології у фізичному вихованні різних груп населення;

 • рухова активність і здоров'я різних груп населення;

 • фізичне виховання дітей і молоді у спеціальних медичних групах;

 • адаптивне фізичне виховання;

 • теоретико-методологічні засади рекреаційної діяльності різних груп населення;

 • програмно-нормативні та кадрові проблеми фізичного виховання в Україні.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

фізичне виховання та спорт.

Перелік документів

Додаток до Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом МОН України № 1059 від14.09.2011 р.

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня:

1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.

2. Копія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).

3. Особова картка (форма П–2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).

4. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники). У разі якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОН (2 примірники).

5. Копія свідоцтва про зміну прізвища (2 примірники), у разі зміни здобувачем прізвища.

6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309.

7. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.

8. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук (2 примірники) (для здобувачів наукового ступеня доктора наук). У разі якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріальнозасвідчений (для іноземців).

9. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники). Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару), лабораторії, відділу, підписується завіду­вачем кафедри (керівником семінару), лабораторії, відділу, як правило, докто­ром наук, затверджується керівником наукової установи, вищого навчального закладу і скріплюється печат­кою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

10. Відгук наукового керівника з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника.

Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред’являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.

До документів додаються:

 • дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліо­теки України ім. В.І. Вернадського НАН України, до бібліотеки наукової установи, вищого навчального закладу, де утворено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;

 • автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);

 • монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря;

 • компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату. Ім’я файла — aref.doc (2 примірники);

 • компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації. Ім’я файла — dis.doc (2 примірники).

При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.

Теми дисертаційних робіт, що були захищені у спеціалізованій вченій раді К 08.881.01:

У 2009 р.

У 2010 р.

У 2011 р.

2012 р.