RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Вівторок, липня 16, 2024

Навчально-наукова лабораторія

Навчально-наукова лабораторія є структурним підрозділом ПДАФКіС, основними функціями якого є планування, організація і контроль за проведенням наукових досліджень з проблем фізкультурно-оздоровчої роботи та спорту. Вона створена з метою залучення здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників академії до розробки фундаментальних та прикладних проблем в галузі фізичної культури і спорту.

У своїй діяльності навчально-наукова лабораторія керується чинними нормативно-правовими актами України в галузі освіти та науки, Статутом академії, наказами ректора, розпорядженнями проректорів, рішеннями Вченої ради академії та Положенням про навчально-наукову лабораторію ПДАФКіС.

Завідувачем навчально-наукової лабораторії ПДАФКіС є кандидат біологічних наук, доцент Ковтун Алла Олександрівна, лаборантом – кандидат біологічних наук, доцент Кудрявцева Валентина Євгеніївна. Навчально-наукова лабораторія підпорядковується проректорові з наукової діяльності професору Москаленко Наталії Василівні і про свою роботу звітує щорічно на ректораті академії.

Навчально-наукова лабораторія забезпечена науково-дослідним обладнанням та апаратурою для антропометричних, функціональних та психофізіологічних досліджень.

У навчально-науковій лабораторії проводяться наукові дослідження за методиками:

- антропометрія – дослідження масо-зростових показників та складу тіла, динамометрія, портативна спірометрія;

- спірографія – дослідження функціонального стану і резервних можливостей зовнішнього дихання, що включає дослідження спокійного дихання, життєвої ємкості легенів, форсованого видиху і максимальної вентиляції легенів.

- електрокардіографія – дослідження біоелектричної активності серця, що виникає під час збудження і реполяризації серця;

- кардіоінтервалографія – дослідження варіабельності серцевого ритму для виявлення характеристик вегетативної регуляції та адаптаційних можливостей організму;

- експрес-діагностика функціональної підготовленості спортсменів за методикою Душаніна – непряма оцінка функціональних і метаболічних показників фізичної аеробної і анаеробної роботоздатності за швидкістю деполяризації міокарду правого і лівого шлуночків серця при реєстрації електрокардіограми в стані відносного м'язового спокою;

- велоергометрія – дослідження функціонального резерву і стану серцево-судинної системи при виконанні дозованого фізичного навантаження на велоергометрі;

- психофізіологічне тестування – дослідження швидкості простих та складних сенсомоторних реакцій, основних нервових процесів та темпінг-тест;

- психологічне тестування – дослідження інтелектуальної, емоційно-особистісної та мотиваційно-вольової сфери людини.

Результати роботи навчально-наукової лабораторії ПДАФКіС висвітлено у наступних піюблікаціях:

1. Савченко В.Г., Москаленко Н.В., Луковская О.Л., Мирошниченко А.А. Новый подход к оценке функции внешнего дыхания с помощью компьютерной спирографии в клинике и спорте: методические рекомендации. Днепропетровск: Инновация, 2006. 22 с. (Авторське свідоцтво №20242 від 23.04.2007).

2. Савченко В.Г., Москаленко Н.В., Луковская О.Л., Ковтун А.А. Современные методы исследования функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем в физической культуре и спорте : учебное пособие. Днепропетровск: Инновация, 2007. 96 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ фізичного виховання і спорту №1.4/18-Г-1954 від 09.11.2007).

3. Ковтун А.А. Определение уровня физического развития детей, подростков и студенческой молодежи : методические рекомендации. Днепропетровск: ДГИФКиС, 2015. 15 с.

4. Ковтун А.О. Організація і методика проведення наукових досліджень у сфері фізичної культури та спорту : тексти лекцій. Дніпро: ДДІФКіС, 2016. 74 с.

Навчально-наукова лабораторія ПДАФКіС знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, 2А, навчальний корпус №2, поверх 3, аудиторія 314.