RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Понеділок, серпня 15, 2022

Кафедра теорії та методики спортивної підготовки

Була заснована у 2016 році, шляхом реорганізації кафедр «Теорії фізичного виховання та організації управління фізкультурним рухом» й «Олімпійського та професійного спорту».

З 1996 року кафедру очолювала к.пед.н., доцент Шамардіна Галина Миколаївна, з 2009 року к.фіз.вих., доцент Долбишева Ніна Григорівна. З 2012 року та по теперішній час – доктор педагогічних наук, професор Приходько Володимир Васильович, який є членом Комісії з питань реформи сфери фізичної культури і спорту при Мінмолодьспорту України, член спеціалізованої вченої ради ПДАФКіС К.08.881.01 за спеціальністю 24.00.02, член редколегії журналу «Спортивний вісник Придніпров’я», автор понад наукових 200 праць.

Кафедра здійснює підготовку здобувачів ступеня вищої освіти магістр за освітньо-професійною програмою «Фізична культура і спорт» спеціальності 017 Фізична культура і спорт й здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальності 017 - Фізична культура і спорт за освітньо-професійною програмою «Тренерсько-викладацька діяльність». Забезпечує керівництво організаційно-тренерської практики, виробничої практики за професійним спрямуванням та практики-стажування.

Кафедра має потужний кадровий потенціал, який складається з досвідчених викладачів і фахівців високого наукового і професійного рівня

Електронна скринька кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  • ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

№ з/р

П. І. Б. НПП

Посада

e-mail

1

Приходько Володимир Васильович

професор, зав. кафедри

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2

Долбишева Ніна Григорівна

декан фак. ФКіС, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3

Кощеєв Олександр Сергійович

доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

4

Нестеренко Наталія Анатолііївна

ст. викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

5

Табінська Світлана Олександрівна

ст. викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6

Черкашина Людмила Петрівна

ст. викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7

Балджи Ілона Володимирівна

викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

8

Саленко Галина Афанасіївна

ст. викладач

-

9

Мустяца Світлана Євгенівна

викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПРИХОДЬКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор.

У 1971 році закінчив факультет фізичного виховання Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т. Г. Шевченка.

У 1980 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою: «Дослідження шляхів вдосконалення діяльності комітетів по фізичній культурі і спорту в умовах малих і середніх міст».

У 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за темою «Педагогічні основи фізкультурної освіти студентів (досвід ігрового проектування та експертизи)».

У 1994 році отримав вчене звання - професор.

Сфера поточних наукових інтересів полягає у теоретичному обґрунтуванні і методичному забезпеченні процесу реформи сфери спорту в Україні.

Автор понад 260 праць наукового і методичного характеру. Серед них 5 монографій: «Системні основи управління проектами у фізичній культурі і спорті» (2009), «Інноваційна реформа вищої освіти в сучасній Україні» (2010), «Стратегія реформи національної вищої школи» (2014), «Реформа фізичного виховання бакалаврів у вітчизняній вищій школі» (2016), «Концепція управління сучасною системою підготовки спортсменів» (2018). Автор 10 навчальних посібників з грифом МОН України: «Креативна валеологія. Концепція і педагогічна технологія формування студентів технічних і гуманітарних спеціальностей як будівничих власного здоров’я» (2004) «Особливості державного регулювання економіки в сучасній Україні» (2007), «Вступ до вищої освіти» (2007), «Педагогічний контроль у вищій школі» (2009), «Педагогічна антропологія і вища школа» (2009), «Будівництво власного здоров’я: від філософії до практики» (2011), «Креативна валеологія. Концепція і педагогічна технологія формування студентів як будівничих власного здоров’я» (2011), «Управління власним здоров’ям (в аспекті непрофесійної фізкультурної освіти)» (2012), «Адміністративний менеджмент» (2015), «Управління проектами у спортивно-педагогічній діяльності» (2017).

ДОЛБИШЕВА НІНА ГРИГОРІВНА - кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент.

У1990році закінчила Львівський державний інститут фізичної культури.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію: «Теоретико-методичні основи формування знань про фізичне здоров’я у старшокласників в системі фізичного виховання».

У 2010 році отримала звання доцента кафедри олімпійського та професійного спорту.

Сфера наукових інтересів полягає в удосконаленні ????????7галузі олімпійського та неолімпійського спорту, а також у теоретичному обґрунтуванні історичних аспектів розвитку неолімпійських видів спорту, основ системи підготовки спортсменів в інтелектуальних видах спорту та вдосконаленні системи підготовки фахівців з фізичної культури і спорту у закладах вищої освіти.

Автор понад 100 наукових робіт. Серед них монографія: «Історичні аспекти та хронологія Всесвітніх ігор у міжнародному спортивному русі» (2012); навчальні посібники: «Словник-довідник термінів і понять з дисципліни «Теорія спорту»» (2010), «Словник-довідник термінів і понять з теорії спорту» 2-е вид. (2019), «Професійна діяльність магістра з олімпійського та професійного спорту» (2011), «Силові види спорту в системі фізичного виховання вищих навчальних закладів» (2012), «Адміністративний менеджмент» (2015), «Всесвітні ігри у міжнародному спортивному русі» (2015), «Професійна та науково-дослідна діяльність магістра фізичної культури і спорту» 2-е вид. (2018); методичні рекомендації: «Організація та проведення спортивних заходів» (2013), «Організаційні аспекти неолімпійського спорту» (2015), «Рекомендації вченим-початківцям галузі фізичної культури і спорту щодо створення і розповсюдження наукових знань» (2018), «Система підготовки спортсменів в інтелектуальних видах спорту» (2018), Методичний каталог з дисципліни «Теорія та методика спортивної підготовки» в схемах та таблицях до змістовного кредиту 1 1 «Вступ до предмету та теорія змагальної діяльності» (2019).

КОЩЕЄВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ - кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент.

У 1997 році закінчив Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту.

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Побудова тренувального процесу в передзмагальному мезоциклі у висококваліфікованих тхеквондистів».

Сфера наукових інтересів полягає у теоретичному та методичному забезпеченні спортивної підготовки спортсменів у багаторічній системі.Автор понад 30 праць.

ЧЕРКАШИНА ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА – кандидат медичних наук, старший викладач.

У 1970 році закінчила Дніпропетровський медичний інститут з відзнакою.

З 1970 року по 2009 рік працювала у Дніпропетровському державному медичному інституті на кафедрі патологічної фізіології. У 1983 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив адренергічних речовин на проліферацію клітин».

З 2009 року працює у Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту.

Сфера наукових інтересів полягає у теоретичному обґрунтуванні історичних аспектів та розвитку адаптивного спорту.

Автор більше ніж 60 публікацій.

НЕСТЕРЕНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач

У 1994 році закінчила Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Швидкісно-силова підготовка баскетболістів 13-14 років залежно від ігрового амплуа».

Сфера наукових інтересів полягає у теоретичному та методичному забезпеченні спортивної підготовки спортсменів у багаторічній системі.

Автор понад 20 наукових робіт.

ЧУХЛОВІНА ВАЛЕРІЯ ВАЛЕРІЇВНА – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач.

У 2011 році закінчила Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту.

У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за темою: «Корекція рухових порушень у дітей молодшого шкільного віку зі спастичними формами церебрального паралічу в процесі фізичного виховання».

Сфера поточних наукових інтересів полягає в області організації адаптивного фізичного виховання при дитячому церебральному паралічі та у ретроспективному аналізі становлення та розвитку неолімпійських видів спорту.

Автор понад 25 публікацій.

ТАБІНСЬКА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА – кандидат педагогічних наук, старший викладач.

У 2006 році закінчила Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту і Дніпропетровську державну фінансову академію.

У 2009 році закінчила аспірантуру Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту.

У 2012 році закінчила магістратуру «Педагогіка вищої школи» у Класичному приватному університеті.

У 2014 році закінчила аспірантуру у Класичному приватному університеті.

У 2016 році захистила дисертацію за темою: «Модернізація професійно-педагогічної підготовки майбутніх бакалаврів з фізичного виховання».

З 2016 року працює на кафедрі «Теорії та методики спортивної підготовки» Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту.

Сфера поточних наукових інтересів полягає у науковому обґрунтуванні новаторської педагогічної підтримки розвитку професійно-педагогічної компетентності тренерів-викладачів ДЮСШ та системи підготовки спортсменів різної кваліфікації. Автор більше ніж 30 публікацій.

САЛЕНКО ГАЛИНА АФАНАСЬЄВА – старший викладач.

У 1975 році закінчила Київський держаний інститут фізичної культури і спорту і отримала спеціальність «Фізична культура і спорт».

З 1978 року працює у Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту.

Сфера поточних наукових інтересів полягає у дослідженні історії розвитку олімпійських видів спорту на Придніпровщені та професійного спорту України. Автор понад 20 наукових праць.

БАЛДЖИ ІЛОНА ВОЛОДИМИРІВНА - викладач.

У 2001 році закінчила Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту.

З 2002 року викладач кафедри легкої атлетики.

З 2009 року викладач кафедри теорії та методики професійної підготовки.

У 2018 році закінчила аспірантуру Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. Працює над дисертаційним дослідженням за темою: «Історичні та організаційно-методичні аспекти олімпійського руху в Придніпровському регіоні (XIX-XXI ст.)».

Сфера наукових інтересів полягає у дослідженні історичних і організаційно-методичних аспектів Олімпійського руху у Придніпровському регіоні (XIX - XX ст.). Автор понад 10 наукових публікацій.